Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107552
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Vasilkevičiūtė, Orinta
Supervisor: Naučienė, Zita
Title: Raudonojo dobilo (Trifolium pratense) sėklų apdorojimo žemos temperatūros plazma poveikis daigumui ir daigų vystymuisi
Other Title: Effects of low temperature plasma treatment of red clover (Trifolium pratense) seeds on germination and seedling development
Extent: 30 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: plazma;plasma;raudonasis dobilas;red clover;daigumas;germination
Abstract: Šiame darbe buvo tiriamas raudonojo dobilo (Trifolium pratense) atsakas į sėklų apdorojimą vakuumu bei žemos temperatūros plazma (šalta plazma (ŠP)), įvertinant dygimo kinetiką, daigų morfometriją antiradikalinį aktyvumą ir fenolinių junginių kiekį daiguose. Eksperimentams buvo pasirinktos geltonos ir juodos sėklos atskirai, kad būtų mažesnis rezultatų heterogeniškumas. Vakuumo ir šaltos plazmos poveikis buvo nustatytas, atliekant sėklų daigumo testus in vitro, morfometrinę daigų (11 dienų) analizę. Antiradikalinio aktyvumo pokytis daigų ekstraktuose nustatytas naudojant DPPH radikalų surišimo metodą, nustatytas tirpiųjų fenolinių junginių kiekis daigų ekstraktuose, naudojant Folin–Ciocalteu reagentą, įvertintas pagal galo rūgšties ekvivalentus. Vakuumo ir žemos temperatūros plazmos veikimas geltonoms sėkloms turėjo įtakos daigumui in vitro, paspartino laiką, per kurį sudygo 50 % sėklų (veiktos ŠP 5 min. – 27 %, ŠP 7 min. – 24 %). Nepaveiktos geltonos sėklos yra daigesnės ir vienodesnio dygimo nei juodos. Apdorojimas sukėlė ženklius geltonų sėklų daigų morfometrinių duomenų pokyčius. Paveiktų geltonų sėklų daigai turėjo didesnę masę (tik vakuumu – 13 %, ŠP 5 min. – 9 %, ŠP 7 min. – 37 %). 7 min. šalta plazma paveiktų geltonų sėklų daigų teigiami pokyčiai pasireiškė kituose matuotuose parametruose: šaknies ilgis – 24 %, vidutinis lapelių skaičius – 4 %. Paveiktų juodų sėklų daigų šaknų ilgiai tapo didesni 18 %. Nepaveiktų juodų sėklų grupės daigai nuo geltonų išsiskyrė didesne mase ir didesniu lapelių skaičiumi. Visos paveiktų vakuumu ir žemos temperatūros plazma sėklų grupės pasižymėjo padidėjusiu antiradikaliniu aktyvumu, geltonos: tik vakuumu – 15 % , ŠP 5 min. – 19 %, ŠP 7 min. – 12 %; juodos ŠP 7 min. – 6 %. Juodų sėklų daigų antiradikalinis aktyvumas lenkė atitinkamų grupių geltonų sėklų rezultatus. Sėklų apdorojimas sukėlė fenolinių junginių kiekio pokyčius tik juodų sėklų grupėje, veiktoje 7 minutes, 12 % didesnis nei nepaveiktų juodų sėklų daigų ekstraktuose, ir 18 % didesnis nei geltonų sėklų veiktų ŠP 7 min. daigų ekstraktuose.
In this work the response of red clover (Trifolium pratense) to seed treatment of vacuum and low temperature plasma (cold plasma (CP)) was investigated by evaluating germination kinetics, seedling morphometry, antiradical activity and phenolic compounds content in seedlings. Yellow and black seeds were selected separately for the experiments to reduce heterogeneity. The effect of vacuum and cold plasma was determined by in vitro seed germination tests, morphometric analysis of seedlings (11 days), change of antiradical activity in seedling extracts was determined by DPPH radical binding method, content of soluble phenolic compounds in seedling extracts was determined using Folin–Ciocalteu reagent, in terms of gallic acid equivalents. Exposure of vacuum and low temperature plasma to yellow seeds affected germination in vitro, accelerating the time taken for 50 % of seeds to germinate (CP 5 min. – 27 %, CP 7 min. – 24 %). Unaffected yellow seeds are more germinating and more evenly germinated than black seeds. The effect caused significant changes in the morphometric data of yellow seeds seedlings. The seedlings of the affected yellow seeds had a higher mass (vacuum – 13 %, CP 5 min. – 9 %, CP 7 min. – 37 %). Positive changes of yellow seeds, treated with cold plasma for 7 minutes, seedlins, appeared in all measured parameters: root length – 24 %, average number of leaves – 4 %. The root and total root and stem lengths of the affected black seeds seedlings became larger, 18 % and 17 %, respectively. The seedlings of the unaffected black seeds group differed from the yellow ones by higher mass and higher number of leaves. All groups of seeds exposed to vacuum and low temperature plasma had higher antiradical activity, yellow: vacuum – 15 %, CP 5 min. – 19 %, CP 7 min. – 12 %, black seeds CP 7 min. – 6 %. The antiradical activity of black seedlings outperformed that of yellow seeds in the respective groups. Seed treatment caused changes in phenolic compounds amount only in the group of black seeds treated for 7 minutes, 12 % higher than in the extracts of untreated black seed seedlings, and 18 % higher than in the extracts of yellow seed CP 7 min. seedlings.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107552
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
orinta_vasilkeviciute_bd.pdf689.33 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.