Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107537
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Nekrošiūtė, Ieva
Supervisor: Kaškonienė, Vilma
Title: Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst) sėklų ekstraktų ir jų eterinių aliejų antioksidacinių, antimikrobinių ir alelopatinių savybių įvertinimas
Other Title: Evaluation of biological activity of Picea abies (L.) Karst seeds colected in Lithuania
Extent: 43 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: alelopatija;allelopathy;antibakterinis aktyvumas;antibacterial activity;antioksidacinis aktyvumas;antioxidant activity;eterinis aliejus;essential oil;paprastoji eglė (Picea abies (L.) Karst);Picea abies (L.) Karst;sėklos;seeds
Abstract: Paprastoji eglė (Picea abies (L.) Karst) yra viena svarbiausių miško medžių Europoje tiek ekonominiu, tiek ekologiniu požiūriu. Tačiau šio augalo tyrimai ir nauda žmonių poreikiams dar nėra gerai išvystyti Lietuvoje. Apie paprastosios eglės sėklų biologinį aktyvumą nėra pakankamai duomenų, todėl jos ir buvo pasirinktos, kaip tyrimo objektas. Atliekant antioksidacinių savybių, antibakterinius ir alelopatinius tyrimus, buvo naudojamas metanolinis 75 % paprastosios eglės sėklų ekstraktas, hidrodistiliacijos filtratas ir eterinis aliejus su hidrolatu. Paprastosios eglės sėklų metanoliniame ektrakte bendras fenolinių junginių ir flavonoidų kiekis atitinkamai buvo 40,76 mg/g RE ir 6,42 mg/g RE. Hidrodistiliacijos filtrate fenolinių junginių kiekis – 19,64 mg/g RE, o flavonoidų 1,53 mg/g RE. Eteriniame aliejuje nei fenolinių junginių, nei flavonoidų nenustatyta. Metanolinis ekstraktas pasižymėjo didesniu antiradikaliniu aktyvumu (19,73 mg/g RE), nei hidrodistiliacijos filtratas (9,15 mg/g RE). Eterinis aliejus antioksidacinio aktyvumo nerodė. Taip pat, tiriant metanolinius ekstraktus difuzijos į agarą šulinėlio metodu, buvo nustatytas metanolinio ekstrakto antibakterinis aktyvumas prieš gramteigiamas (Bacillus megaterium, Bacillus mojavensis) ir gramneigiamą bakteriją (Azotobacter vinelandii), tačiau nei eterinis aliejus, nei hidrodistiliacijos filtratas neslopino bakterijų augimo. Metanoliniai ekstraktai ir hidrodistiliacijos filtratas pasižymėjo alelopatinėmis savybėmis. Sėjamųjų salotų sėklų Lactuca sativa L. daigumą metanolinis ekstraktas sumažino iki 57 %, o hidrodistiliacijos filtratas – iki 79 %. Tyrimų su pačiomis eglės sėklomis mokslinėje literatūroje duomenų nėra, tačiau tikėtina, kad kokybinė eterinio aliejaus kompozicija bus panaši į kitų augalo dalių lakiuosius junginius. Dominuojantys yra α-pinenas, ∆3-karenas, kamfenas ir limonenas. Tikėtina, kad paprastosios eglės sėklų eteriniuose aliejuose tai pat dominuos ties patys junginiai.
Picea abies (L.) Karst is one of the most important forest trees in Europe, both economically and ecologically. However, research on this plant and benefits for human needs are not yet well developed in Lithuania. Also, there are not enough data on the biological activity of Picea abies (L.) Karst seeds, therefore they were selected as the object of the research. Methanolic 75 % spruce seed extract, hydrodistillation filtrate and essential oil with hydrolate were used in antioxidant activity, antibacterial and allelopathic analysis. Total content of phenolic compounds and flavonoids in the methanolic extract of spruce seeds was 40,76 mg/g RE and 6,42 mg/g RE, respectively. The hydrodistillation filtrate contained phenolic compounds 19,64 mg/g RE and flavonoids 1,53 mg/g RE. Neither phenolic compounds nor flavonoids were detected in the essential oil. The methanolic extract had higher antiradical activity (19,73 mg/g RE) than the hydrodistillation filtrate (9,15 mg/g RE). The essential oil showed no antioxidant activity. Furthermore, the antibacterial activity was determined by agar well diffusion of the methanolic extract against gram-positive (Bacillus megaterium, Bacillus mojavensis) and gram-negative bacteria (Azotobacter vinelandii). However, neither the essential oil nor the hydrodistillation filtrate inhibited bacterial growth. Also, methanol extracts and hydrodistillation filtrate showed allelopathic properties. The germination of Lactuca sativa L. seeds was reduced by 57 % by methanol extract and by 79 % by hydrodistillation filtrate. There are no data of Picea abies (L.) Karst seeds in the scientific literature. However, it is likely that the qualitative composition will be similar to the volatile compounds of other parts of the plant. The most dominant compounds are α-pinene, ∆3-carene, camphene and limonene. Thus, it is possible that the essential oils of spruce seeds dominant compounds will also be the same.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107537
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
ieva_nekrosiute_bd.pdf1.44 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.