Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107529
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Bulauka, Rytis
Supervisor: Vasiliauskas, Gediminas
Title: Profesinės rizikos mažinimas atliekant kombainų remonto darbus
Other Title: Occupational risk reduction of harvester maintenance works
Extent: 62 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Darbo aplinka;Work environment;Techninė priežiūra;Technical maintenance;Profesinė rizika;Professional risk
Abstract: Darbo tikslas: išanalizuoti darbuotojus veikiančius bei sveikatai poveikį darančius aplinkos veiksnius bei DSS būklę kombainų remonto dirbtuvėse ir suprojektuoti prevencines priemones rizikai mažinti. Darbo metodai: 1) Informacijos šaltinių apžvalga apie darbuotojų saugą ir sveikatą bei profesinės rizikos veiksnius. 2) Įmonės „X“ darbo aplinkoje esančių rizikos veiksnių vertinimas ir priemonių rizikos veiksniams mažinti pasiūlymas. 3) Suprojektuota prevencinė priemonė ir paskaičiuotas rizikos mažinimo priemonės diegimo ekonominis vertinimas. Darbas sudarytas iš trijų dalių: informacijos šaltinių analizės, projektinio skyriaus ir rezultatų vertinimo dalių. Pirmoje dalyje pateikta informacija yra apie darbuotojus veikiančius aplinkos veiksnius ir saugią techninę priežiūrą, šiai dienai galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius DSS, taip pat DSS organizavimą techninės priežiūrios ir remonto veiklose ir apie nelaimingus atsitikimus, atliekant technikos remonto ir priežiūrios darbus. Antroje dalyje aprašomas tiriamas objektas ir jo darbuotojų saugos ir sveikatos būklė bei atliekama profesinės rizikos veiksnių analizė ir parenkamos prevencinės priemonės rizikai mažinti. Įvertinus galimą riziką kombaino remonto dirbtuvėse, siūlomas skaičiavimais pagrįstas techninis sprendinys profesinei rizikai mažinti - hidraulinis žirklinis keltuvas. Paskutinėje dalyje atliktas ekonominis tokio sprendinio įdiegimo vertinimas.. Darbui apibendrinti suformuluotos 4 išvados. REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Darbo aplinka, techninė priežiūra, profesinė rizika.
Objective of the work: to analyze the environmental factors which affect employees‘ health and examine Safety and Health (OSH) conditions in harvesters service station and propose preventive measures to reduce risk. Methods of the work: 1) analysis of the sources of information about OHS condition. 2) the analysis of company „X“ of factors which affect employees‘ health and technical solution offer to reduce risk. 3) Preventive tool has been designed and its installation costs and payback time have been calculated. The work consists of three parts: the sources of information analysis, design department and design evaluation of the results. Information provided in first section is about environmental factors which affect employees‘ health and safe maintenance, OHS legislation valid to this day, also organization of OHS in technical maintenance and service activities and about accidents that occur while technical maintenance is in process. The second section describes the reaserch object which is under investigation and its OHS condition, said risk. Given possible risk in harvester workshop, a calculation based technical solution is offered - hydraulic scissor lift. In the last part, designed technical solution qouta is given which is needed to install said solution. 4 conclusions were formed to summarize the work. Keywords: work environment, technical maintenance, professional risk.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107529
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
rytis_bulauka_bd.pdf2.03 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.