Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107497
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Pilkauskas, Dominykas
Supervisor: Vilkevičiūtė, Jolanta
Title: UAB "SABINA LT" sandėliavimo procesų gerinimas
Other Title: Improvement of warehousing processes in „SABINA LT“ ltd
Extent: 45 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Sandėliavimas;Warehousing;Procesai;Processes;Gerinimas;Improvement
Abstract: Tyrimo objektas: Sandėliavimo procesai. Tyrimo tikslas: Išanalizavę teorinius sandėliavimo procesų aspektus ir ištyrę UAB „SABINA LT“ sandėlio veiklą, pasiūlykite sandėliavimo procesų tobulinimo įmonėje veiksmų planą. Tikslai: 1. Išanalizuoti sandėliavimo procesų teorinius aspektus. 2. Ištirti ir analizuoti UAB „SABINA LT“ sandėliavimo procesus. 3. Pasiūlyti UAB „SABINA LT“ sandėliavimo procesų tobulinimo galimybes. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, duomenų analizė, stebėjimas ir interviu. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje išanalizuota pagrindinė ir pagalbinė logistikos veikla, sandėliavimo ir sandėliavimo procesų samprata, jų funkcijos ir svarba tiekimo grandinėje, taip pat informacijos ir sandėlio valdymo sistemų valdymas. • Antroje darbo dalyje buvo nagrinėjama darbo metodika, tada buvo pristatyta UAB „SABINA LT“ veikla, tiekimo grandinės ir sandėliavimo procesai, SSGG analizė ir UAB „SABINA LT“ sandėliavimo procesų analizė. • Trečiojoje dalyje, paremtoje empirine analize, buvo pristatytos UAB „SABINA LT“ tobulinimo galimybės.
Research object: Warehousing processes. Research aim: After analyzing the theoretical aspects of warehousing processes and researching the activities of UAB "SABINA LT" warehouse, propose an action plan for the improvement of warehousing processes in the company. Objectives: 1. To analyze the theoretical aspects of warehousing processes. 2. To make a research and analysis of „SABINA LT“ ltd warehousing processes. 3. To offer improvement possibilities of "SABINA LT" ltd warehousing processes. Research methods: analysis of scientific literature, data analysis, observation, and an interview. Research results: • In the first part of work there was analized the main and the auxiliary logisics activities, the concept of warehousing and warehousing processes, their functions and importance in supply chain, also the management of information and warehouse management systems. • The second part of work studied methodology of work, then it was the presentation of „SABINA LT“ ltd activity, the supply chain and warehousing processes, SWOT analysis and the warehousing processes analysis of „SABINA LT‘ ltd. • In the the third part based on empyrical analysis there was introduced the opportunities of improvement of „SABINA LT“ ltd.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107497
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
dominykas_pilkauskas_bd.pdf748.3 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

210
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

155
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons