Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107434
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kisielienė, Lauryna
Supervisor: Marcinkevičiūtė, Lina
Title: Kaimo bendruomeninės organizacijos partnerystės su seniūnija stiprinimas: Kulvos seniūnijos atvejis
Other Title: Strengthening the Partnership of Rural Community Organization With an Elderate: The Case of Kulva Elderate
Extent: 44 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Partnerystė;Partnership;Partnerystės stiprinimas;Strengthening of partnership;Viešasis ir nevyriausybinis sektorius;Public and non-governmental sector
Abstract: Tyrimo tikslas - parengti Kulvos bendruomeninės organizacijos su seniūnija partnerystės stiprinimo priemonių planą. Tyrimo objektas - Kulvos bendruomeninės organizacijos partnerystės su seniūnija stiprinimo galimybės. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus partnerystės stiprinimo galimybių teorinius aspektus. 2. Nustatyti Kulvos bendruomeninės organizacijos su seniūnija partnerystės stiprinimo galimybes. 3. Nustatyti Kulvos bendruomeninės organizacijos su seniūnija partnerystės stiprinimo kryptis. Duomenų rinkimo metodai: dokumentų ir mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, organizacijų veiklos ataskaitos, grafinio vaizdavimo metodai, anketavimas. Duomenų analizės metodas: Kulvos bendruomenės veiklos ir Jonavos rajono Kulvos seniūnijos seniūno veiklų ataskaitų analizė, anketinė apklausa. Pirmoje darbo dalyje apibendrinti viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus partnerystė ir partnerystės stiprinimo aspektai. Apžvelgiamos partnerystės formos ir partnerystės stiprinimo priemonės. Antroje darbo dalyje atliktas bendruomeninės organizacijos partnerystės stiprinimo vertinimas Kulvos seniūnijoje, pateikiami apibendrinti anketos duomenys. Trečioje darbo dalyje pateikiama viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus partnerystės stiprinimo rekomendacija. RAKTINIAI ŽODŽIAI: partnerystė, partnerystės stiprinimas, viešasis ir nevyriausybinis sektorius.
The aim of the thesis is to prepare a plan of means for strengthening the partnership between the Kulva community organization with the eldership. The object of the research: possibilities of strengthening the partnership of Kulva community organization with the eldership. Objectives: 1. To analyse the theoretical aspects of the possibilities of partnership strengthening between public and non-governmental sectors; 2. To identify the possibilities of strengthening the partnership of Kulva community organization with the eldership; 3. To determine the directions of strengthening the partnership of Kulva community organization with the eldership. Data collection methods: analysis of documents and scientific literature, comparative analysis, activity reports of organizations, methods of graphic representation, questionnaire. Data analysis method: analysis of Kulva community activities and activity reports of the elder of Jonava District Kulva Eldership, questionnaire. The first chapter of the thesis summarizes the partnership between the public and the non-governmental sector and the aspects of strengthening the partnership. Forms of partnership and means to strengthen the partnership are reviewed. KEYWORDS: partnership, public and non-governmental sector, strengthening of partnership.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107434
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

98
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons