Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107316
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Bačiulytė, Lukrecija
Supervisor: Degutytė – Formins, Laima
Title: Ridiko (Kaiware daikon / Raphanus sativus L.) sėklos apvalkalo spalvos įtaka augalo morfofiziologijai bei atsakui į šaltos plazmos poveikį
Other Title: Influence of radish (Kaiware daikon / Raphanus sativus L.) seed coat color on plant morphophysiology and response to cold plasma treatment
Extent: 51 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: ridikai;radish;antioksidacinis aktyvumas;antioxidant activity;daigumas;germination;šalta plazma;cold plasma;morfometrija;morphometry;tamsios sėklos;dark seeds
Abstract: Sėklų apdorojimas šalta plazma vis plačiau taikomas ieškant ekologiškų būdų kaip pagerinti žemės ūkio derlių. Sėklų apvalkalo spalva sąlygoja tos pačios rūšies sėklų daigumo ir ramybės būsenos nutraukimo skirtumus, kas gali lemti ir sėklų atsaką į šaltos plazmos poveikį. Todėl, šio darbo tikslas - ištirti daiginių ridikų sėklų Raphanus sativus L. sėklų luobelių spalvos įtaką augalo morfofiziologijai ir atsakui į šaltos plazmos poveikį. Tyrimų metu atrinktos tamsios ir šviesios sėklos buvo apdorotos 9 minučių trukmės vakuuminės arba dielektrinio barjero iškrovos žemos temperatūros plazma ir nustatytas sėklų daigumas, daigų morfometriniai skirtumai bei sėklų ir daigų antioksidacinis aktyvumas tiriant Tohokuseeds, Nichinou ir Fujitaseeds fasuotojų sėklas. Skirtingų tiekėjų tamsių sėklų daigumas (Vi) buvo 5 % (Fujitaseed), 7 % (Nichinou) ir 11 % (Tohokuseed) didesnis nei šviesių sėklų. Tuo tarpu nei dygimo puslaikiui (Me) nei sėklų dygimo tolygumui (Qu) sėklos luobelės spalva įtakos neturėjo. Po 4 dienų augimo tamsių sėklų daigų ūgliai buvo ilgesni (7-10 %) ir sunkesni (8-15 %), lyginant juos su šviesių sėklų daigais, ir šie skirtumai buvo nuo kultivaro priklausomi. Nuo kultivaro, bet ne nuo sėklos luobelės spalvos, buvo priklausomas sėklų bei jų daigų antioksidacinis aktyvumas. Apdorojus sėklas 9 min tiek DBD, tiek vakuumine šalta plazma, sėklų daigumas išaugo 3- 33 % ir šis pokytis priklausė nuo kontrolių sėklų daigumo. Kuo kontrolinių sėklų daigumas maţesnis, tuo šaltos plazmos teigiamas efektas didesnis. Jei DBD plazma neturėjo įtakos nei sėklų daigumo puslaikiui nei sėklų dygimo vienodumo rodikliui Qu, tai vakuuminė ŠP paspartino sėklų daigumą (Me sumažėjo 14-21 %) ir suvienodino sėklų dygimą (Qu sumaţėjo 16-30 %). Tarp šviesių ir tamsių sėklų nebeliko daigumo ir dygimo kinetikos skirtumų. Jei DBD ŠP poveikyje daigų morfometriniai rodiklių pokyčiai buvo nuo kultivaro priklausomi, tai vakuuminė žemos temperatūros plazma pagerino tiek tamsių, tiek šviesių sėklų daigų morfometrinius rodiklius, ir šis efektas buvo stipresnis tamsių sėklų daigams. Tuo tarpu antioksidaciniam aktyvumui vakuuminės šaltos plazmos poveikis buvo daugiau nuo kultivaro priklausomas, tai DBD plazma turėjo ryškesnes tendencijas didinti tamsių ir mažinti šviesių sėklų antioksidacinį aktyvumą, o daiguose - jį slopino, lyginant su kontrolinėmis sėklomis ir daigais.
Cold plasma seed treatment is increasingly being used to find ecological ways to improve agricultural yields. The color of the seed coat causes differences in germination and dormancy of the same species of seed, which may also lead to a seed response to cold plasma exposure. Therefore, the aim of this work was to investigate the influence of seed coat color of seedling radish seeds Raphanus sativus L. on plant morphophysiology and response to cold plasma. Selected dark and light seeds were treated with 9-minute vacuum or dielectric barrier low-temperature plasma and determined seed germination, seedling morphometric differences, and antioxidant activity of seeds and seedlings in Tohokuseeds, Nichinou, and Fujitaseeds prepackages. The germination of dark seeds (Vi) from different suppliers was 5 % (Fujitaseed), 7 % (Nichinou) and 11 % (Tohokuseed) higher than control light seeds. Meanwhile, neither the germination half-life (Me) nor the seed germination uniformity (Qu) was affected by the color of the seed coat. After 4 days of growth, the shoots of dark seedlings were longer (7–10 %) and heavier (8–15 %) compared to light-seedlings, and these differences were crop-dependent. The antioxidant activity of the seeds and their seedlings was dependent on the cultivar but not on the color of the seed coat. After treatment of seeds for 9 min with both DBD and vacuum cold plasma, seed germination increased by 3-33 % and this change depended on the germination of control seeds. The lower the germination of control seeds, the greater the positive effect of cold plasma. If DBD plasma had no effect on either seed germination half-life or seed germination uniformity index Qu, then vacuum CP accelerated seed germination (Me decreased by 14–21 %) and equalized seed germination (Qu decreased by 16–30 %). There were no longer differences in germination and germination kinetics between light and dark seeds. If the morphometric changes of seedlings were DBD-dependent under the influence of DBD CP, then vacuum low-temperature plasma improved the morphometric parameters of both dark and light seedlings, and this effect was stronger for dark seedlings. Meanwhile, the antioxidant activity of vacuum cold plasma was more culture-dependent, with DBD plasma having a more pronounced tendency to increase the antioxidant activity of dark and light seeds, and inhibiting it in seedlings compared to control seeds and seedlings.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107316
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
lukrecija_baciulyte_bd.pdf2.06 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.