Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107189
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kriščiūnas, Žygimantas
Supervisor: Gražulis, Donatas
Title: Kompiuterinių žaidimų (elektroninio sporto) profesionalų fizinis aktyvumas, jų požiūris į fizinio aktyvumo naudą
Other Title: Physical activity of video game (electronic sports) professionals, their attitude to the benefits of physical activity
Extent: 39 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Elektroninis sportas;Electronic sports;Esportas;Esports;Fizinis aktyvumas;Physical activity;Fizinis neveiklumas;Physical inactivity
Abstract: Elektroninis sportas, kibernetinis sportas, virtualus sportas. Visa tai yra sinonimai terminui esportas. Kad ir koks būtų vartojamas termino elektroninis sportas tampa vis populiaresnis ir vis didesnė visuomenės dalis apie tai sužino. (Jenny, Manning, Keiper & Olrich, 2016) Anaiptol, su elektroninio sporto populiarėjimu susiduriame ir su jau ne vieną dešimtmetį žmoniją alinančią problema – sedentaristinė gyvensena. Fizinis neveiklumas yra nusistovėjęs ir žinomas rizikos faktorius žmogaus sveikatai, sukeliantis tokius negalavimus kaip širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, vėžys, lėtinės kvėpavimo takų ligos – kartu šie negalavimai sudaro apie 60% visų pasaulio žmonių mirčių. (The World Health Report, 2002). Todėl šiame darbe buvo nagrinėtas elektroninio sporto profesionalų fizinis aktyvumas, žaidėjų ir jų organizacijų požiūris į fizinio aktyvumo naudą. Tyrimo tikslas – Nustatyti elektroninio sporto profesionalų fizinį aktyvumą bei jų ir organizacijų susijusių su elektroniniu sporto požiūrį į fizinio aktyvumo įtaką rezultatams varžybose. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti elektronį sportą kaip reiškinį siejant jį su dabartine žmonių fizinio aktyvumo problematika. 2. Ištirti elektroninio sporto profesionalų fizinį aktyvumą. 3. Atskleisti elektroninio sporto profesionalų požiūrį į fizinį aktyvumą, jų atstovaujamų organizacijų veiksmus siekiant užtikrinti žaidėjų fizinę sveikatą. Tyrime dalyvavo 40 skirtingų elektroninio sporto profesionalų. Tyrime dalyvavę elektroninio sporto profesionalai yra varžėsi bent keliose tarptautinėse varžybose, gauna mėnesines algas už organizacijos atstovavimą, taip pat turi nemažą socialinių medijų populiarumą. Atlikus tyrimą, buvo išsiaiškinta, jog elektroninio sporto profesionalai propoguoja sedentaristinę gyvensena, tačiau žaidėjai ir jų organizacijos supranta fizinio aktyvumo naudą ir svarbą.
Electronic sports, cyber sports, virtual sports. All of these are synonymous with the term esport. Whatever the term electronic sports is used, it is becoming more and more popular and more and more people are learning about it. (Jenny, Manning, Keiper & Olrich, 2016) By the way, with the popularity of esports, we are also facing a problem that has plagued humanity for decades – a sedentary lifestyle. Physical inactivity is a well-established and known risk factor for human health, causing diseases such as cardiovascular disease, diabetes, cancer, and chronic respiratory diseases, which together account for about 60% of the world's deaths. (The World Health Report, 2002). Therefore, this research examined the physical activity of esports professionals, the attitude of players and their organizations to the benefits of physical activity. The aim of the research to determine the physical activity of electronic sports professionals, their and organizations related to esports attitude to the impact of physical activity on the competitions results. Objectives of the research: 1. To explain electronic sports as a phenomenon linking it with the current problems of physical inactivity. 2. To study the physical activity of electronic sports professionals. 3. To reveal the attitude of electronic sports professionals to physical activity, the actions of the electronic sports organizations in order to ensure the physical health of players. The study involved 40 different esports professionals. The esports professionals who participated in the study have competed in at least a few international competitions, receive monthly salaries for representing the organization, and also have considerable popularity on social media. The study found that esports professionals promote a sedentary lifestyle, although players and their organizations understand the benefits and importance of physical activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107189
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
zygimantas_krisciunas_bd.pdf589.75 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

51
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.