Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107096
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Fabijonavičiūtė, Lina
Supervisor: Jarienė, Elvyra
Title: Flavonoidų ir taninų kiekių kitimas siauralapio gauromečio (chamerion angustifolium (l) holub) lapuose kietafazės fermentacijos metu
Other Title: The variation of flavonoid's and tannin's content in the leaves of fireweed (Chamerion angustifobium (L) Holub) during solid - phase fermentation
Extent: 35 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Siauralapis gaurometis;Fireweed;Kietafazė fermentacija;Solid state fermentation;Flavonoidai;Flavonoids
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas įvertinti flavonoidų ir enoteino B kiekių kitimą siauralapio gauromečio (Chamerion angustifolium (L) Holub) lapuose kietosios fermentacijos metu. Bandymui atlikti pasirinkta Švenčionių rajone Daukšių kaime natūraliai augančių siauralapių gauromečių lapai. Gauromečio cheminė sudėtis tirta Varšuvos gyvybės mokslų universiteto Biocheminių tyrimų laboratorijoje. Bendrasis flavonoidų kiekis siauralapio gauromečio lapuose, rinktuose 2017 m., anaerobinės fermentacijos metu mažėjo: po 24 val. jų kiekis sumažėjo 1,2 karto, o po 48 val. – 3 kartus. Mažiau palankiais gauromečio vegetacijai metais (2018 m.), esmingai didžiausias bendrasis flavonoidų kiekis lapuose buvo nustatytas po 24 val. fermentavimo (1819,71 mg 100 g-1), o po 48 val. - jų kiekis sumažėjo 1,4 karto. Siauralapio gauromečio lapuose, rinktuose 2017 m., izokvercetino ir miricetino kiekiai siauralapio gauromečio lapuose, anaerobinės fermentacijos metu mažėjo atitinkamai nuo 42,96 mg 100 g-1 iki 23,3 mg 100 g-1 ir nuo 11,14 mg 100 g-1 iki 8,3 mg 100 g-1, tačiau liuteolino, kemferolio kiekis - padidėjo - atitinkamai 2 ir 1,4 karto. Nefermentuotose lapuose rutino kiekis buvo didžiausias (106,7 mg 100 g-1), tačiau fermentacijos metu nustatytas esmingai mažėjantis jo kiekis ir po 48 val. jis sumažėjo 2 kartus. Esmingai didžiausias kvercetino kiekis nustatytas po 24 val. fermentacijos (padidėjo 1,8 karto), o po 48 val. esmingai jo sumažėjo iki 5,71 mg 100 g-1. Siauralapio gauromečio lapuose, rinktuose 2018 m., susidarius augalų vegetacijos metu stresinėms sąlygoms, rutino, miricetino ir liuteolino kiekiai nefermentuose lapuose buvo didžiausi (atitinkamai 45,51 mg 100 g-1, 18,08 mg 100 g-1 ir 6,26 mg 100 g-1). Po 48 val. fermentacijos jų kiekiai sumažėjo atitinkamai 1,8 ir 1,3 karto. Izokvercitino ir kemferolio kiekiai nefermetuotose lapuose buvo atitinkamai 16,58 mg 100 g-1 ir 3,92 mg 100 g-1, o fermentacijos metu po 48 val. padidėjo atitinkamai iki 44,25 mg 100 g-1 ir 4,4 mg 100 g-1. Kvercetino kiekis fermentuojant lapus per 48 val. esmingai padidėjo beveik 3 kartus. Enoteino B kiekis siauralapio gauromečio lapuose, rinktuose 2017 m., anaerobinės fermentacijos metu mažėjo: po 24 val. jų kiekis sumažėjo 1,1 karto, o po 48 val. – 3 kartus. Vėsesniais, drėgnesniais gauromečio vegetacijos metais (2018 m.), esmingai didžiausias enoteino B kiekis lapuose buvo nustatytas po 24 val. fermentacijos (1754,96 mg 100 g-1), o po 48 val. - jų kiekis sumažėjo iki 1198,04 mg 100 g-1.
The aim of the final work was to evaluate the change of flavonoid and enotein B content in the leaves of Chamerion angustifolium (L) Holub during solid fermentation. The leaves of Fireweed naturally growing in Daukšiai village, Švenčionys district, were selected for the experiment. The chemical composition of the Fireweed was studied in the Biochemical Research Laboratory of the Warsaw University of Life Sciences. The total amount of flavonoids in the leaves of the fireweed harvested in 2017 decreased during anaerobic fermentation: after 24 h their amount decreased 1.2 fold and after 48 h - 3 times. In the less favorable year for vegetation (2018), essentially the highest total amount of flavonoids in the leaves was found after 24 h fermentation (1819.71 mg per 100 g-1) and after 48 h their number decreased 1.4 times. The levels of isoquercetin and myricetin in fireweed leaves collected in 2017 decreased from 42.96 mg per 100 g-1 to 23.3 mg per 100 g-1 and from 11.14 mg per 100 g-1, respectively, during anaerobic fermentation. to 8.3 mg per 100 g-1, but the amount of luteolin, kaempferol - increased - 2 and 1.4 times, respectively. Unfermented leaves had the highest rutin content (106.7 mg per 100 g-1), but a significant decrease was observed during fermentation after 48 hours it decreased 2 times. Substantially maximum quercetin levels were found after 24 hours fermentation (increased 1.8 fold) and after 48 h substantially decreased to 5.71 mg per 100 g-1. The amounts of rutin, myricetin and luteolin in the non-fermented leaves were the highest (45.51 mg per 100 g-1, 18.08 mg per 100 g-1 and 6.26 mg per 100 g-1, respectively). After 48 hours. fermentation, their amounts decreased 1.8 and 1.3 fold, respectively. The levels of isoquercetin and kaempferol in the unfermented leaves were 16.58 mg per 100 g-1 and 3.92 mg per 100 g-1, respectively, and at 48 hours during fermentation. increased to 44.25 mg per 100 g-1 and 4.4 mg per 100 g-1, respectively. Quercetin content during leaf fermentation within 48 hours. substantially increased almost 3 fold. The amount of enotein B in the leaves of the fireweed, collected in 2017, decreased during anaerobic fermentation: after 24 h their amount decreased 1.1 fold and after 48 h.- 3 times. In the warm but drier years of fireweed vegetation (2018), essentially the highest enotein B content in the leaves was found after 24 h fermentation (1754.96 mg per 100 g-1) and after 48 h. - their content decreased to 1198.04 mg per 100 g-1.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107096
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
lina_fabijonaviciute_bd.pdf975.56 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 1, 2021

Download(s)

45
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.