Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107091
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRibinskaitė, Aušra-
dc.date.accessioned2020-06-07T14:12:58Z-
dc.date.available2020-06-07T14:12:58Z-
dc.date.issued2020-06-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107091-
dc.description.abstractTyrimo problema: kūrybiškumo ugdymo stoka progimnazijoje ir mokinių patiriami sunkumai atliekant kūrybines užduotis. Tyrimo tikslas: atskleisti "Genijaus valandos" metodo taikymo galimybes anglų k. pamokose, siekiant plėtoti mokinių kūrybiškumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti kūrybiškumo sampratą. 2. Išryškinti „Genijaus valandos“ metodo principus ir ypatumus, kaip kūrybiškumo ugdymo galimybę. 3. Atskleisti „Genijaus valandos“ metodo taikymo patirtį anglų kalbos pamokose 6-toje klasėje. 4. Įvertinti „Genijaus valandos“ metodo taikymo patirtį kūrybiškumo ugdymo aspektu. Duomenų rinkimo ir analizės metodai: nestruktūruotas pokalbis, stebėjimas, refleksija. Tyrimo esmė: baigiamojo darbo temos pasirinkimą nulėmė tyrimo autorės, kaip praktikantės, patirtis vienoje iš Jurbarko progimnazijų, aktyvus institucijos veiklų stebėjimas ir reflektavimas. Organizuojant anglų k. pamokas 6-tos klasės mokiniams paaiškėjo, kad mokyklos kontekste minėta grupė išsiskiria savo pasyvumu bei demonstruojamu nenoru įsitraukti į kūrybinio mąstymo ir gebėjimų reikalaujančias veiklas. Siekdama išspręsti susidariusią situaciją, darbo autorė progimnazijoje įgyvendino “Genijaus valandos” metodo principu paremtą pedagoginę inovaciją, kurios metu mokiniai tyrinėjo ir gilinosi į savo pačių pasirinktas temas, o sukurtą rezultatą pristatė klasės bendruomenei. Tyrimo problemai spręsti pasirinktas veiklos tyrimo tipas, kuris remiasi praktine problema ir leidžia ją tirti konkrečioje aplinkoje, bendradarbiaujant mokiniams ir mokytojai, kuri yra ir ugdymo proceso organizatorė, ir tyrėja. Kokybinio veiklos tyrimo metu buvo stebima ir analizuojama mokinių kūrybiškumo raiška anglų k. pamokose, o gauti tyrimo rezultatai parodė, kad pedagoginė inovacija paskatino mokinius atskleisti savo kūrybinį potencialą ir būti atviresniems naujoms, netikėtoms veikloms pamokose.lt
dc.description.abstractResearch question refers to the neglect of creativity in education and low ability of students to perform creative tasks in the classroom. The research is aimed at revealing the possibility of implementing Genius Hour in ESL lessons in order to foster student creativity. Research objectives: to define the concept of creativity; to highlight the basic principles and characteristics of "Genius Hour" as a means to promote creativity in the classroom; to reveal "Genius Hour" experiences of 6th grade students in ESL lessons; to evaluate "Genius Hour" experiences in fostering creativity. The topic of the thesis resulted from the experience of the author who was an intern at Jurbarkas progymnasium and had an opportunity to observe ongoing activities within the intern institution. ESL lessons have shown that the 6th graders demonstrated the lack of responsiveness and were unwilling to take up activities that involved creative skills. In order to resolve the situation, the author of the thesis introduced and implemented "Genius Hour" in ESL lessons, where the students took the opportunity to explore their own passion, created products and presented them to the classmates. To address the research question, an action research was carried out, which involved close interaction between the students and the teacher, who conducted the research. The qualitative research was aimed at analysing the extent to which the students manifested creativity in ESL lessons. It has shown that the innovation has caused the students to unleash creative potential and become more open to new activities in the classroom.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent26 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectKūrybiškumaslt
dc.subjectCreativityen
dc.subject"Genijaus valanda"lt
dc.subject"Genius Hour"en
dc.subjectKūrybiškumo gebėjimailt
dc.subjectCreative skillsen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleMokinių kūrybiškumo skatinimas anglų k. pamokose 6 klasėje, taikant “Genijaus valandos” metodąlt
dc.title.alternativeGenius hour: fostering creativity of 6th grade students in esl lessonsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)
Files in This Item:
ausra_ribinskaitė_psbd.pdf1.26 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.