Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107071
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Valaitis, Marius
Supervisor: Marcinkevičiūtė, Lina
Title: UAB "Audrokesta" žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas
Other Title: Improvement of human resources management in JSC "Audrokesta"
Extent: 40 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Žmogiškųjų išteklių valdymas;Human resources management;Procesai;Processes;Tobulinimas;Improvement
Abstract: Tyrimo objektas – žmogiškųjų išteklių valdymas UAB „Audrokesta“. Tyrimo tikslas – parengti UAB „Audrokesta“ žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo planą. Uždaviniai: 1. Nurodyti pagrindinius žmogiškųjų išteklių valdymo procesus. 2. Išanalizuoti UAB „Audrokesta“ žmogiškųjų išteklių valdymą. 3. Pateikti žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo priemones UAB „Audrokesta“. Tyrimo metodai – literatūros ir mokslinių straipsnių analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa, kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti literatūros šaltiniai, analizuojantys žmogiškųjų išteklių procesus, pateiktas žmogiškųjų išteklių valdymo tobulintinų procesų nustatymo teorinis modelis. • antrojoje darbo dalyje atliktas kiekybinis ir kokybinis tyrimas, išanalizuoti tyrimų duomenys, nustatyti trys labiausiai tobulintini žmogiškųjų išteklių valdymo procesai UAB „Audrokesta“. • trečiojoje darbo dalyje pateikti pasiūlymai žmogiškųjų išteklių valdymo procesų tobulinimui. • Praktinė darbo reikšmė – UAB „Audrokesta“ savo veikloje galės susipažinti su baigiamajame darbe pateiktomis žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo galimybėmis ir jas pritaikyti savo organizacijos veikloje.
Research object: Human resources management of JSC "Audrokesta". Research aim: To prepare a plan to improve the human resources management of JSC "Audrokesta". Objectives: 1. Specify basic human resources management processes. 2. Analyze the human resources management of JSC "Audrokesta". 3. Provide measures for improvement of human resources management at JSC "Audrokesta". Research methods: Analysis of literature and scientific articles, quantitative survey – questionnaire survey, qualitative study – semi-structured interviews. Research results: • The first part of the work examined the literature sources analyzing human resources processes and presented a theoretical model for identifying processes to improve human resources management. • The second part of the work carried out are a quantitative and qualitative studies, analysis of research data, identified three of the most improvable human resources management processes JSC "Audrokesta". • The third part of the work provides proposals for improvement of human resources management processes. • Practical importance of work – UAB "Audrokesta" will be able to familiarize with the proposals presented in the final thesis to improve human resources management and adapt them to the activities of its organization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107071
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

150
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons