Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106049
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Dainytė, Greta
Supervisor: Staniškytė, Jurgita
Title: Postdraminio teatro formos Lietuvos teatro scenoje
Other Title: Forms of postdramatic theatre in Lithuania’s theatre scene
Extent: 63 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Postdraminio teatro formos;Forms of postdramatic theatre;Lietuvos teatras;Lithuanian theatre
Abstract: Pagrindinis darbo tyrimo objektas - Postdraminio teatro formos Lietuvos teatro scenoje. Postdraminis teatras pasauliniame kontekste egzistuoja jau nuo 7-8 dešimtmečio, tyrimo problematika - dabartinė postdraminio teatro situacija Lietuvoje. Darbo tikslas – atskleisti konkrečias postdraminio teatro formas Lietuvoje pastatytų spektaklių pavyzdžiuose, taip pat išsiaiškinti šio teatro svarbą šiuolaikiniam žiūrovui. Postdraminio teatro formos tyrinėjamos pastatymuose: R. Wilsono ,,Turandot“, Lukaszo Twarkowskio ,,LOKYJE“, Kamilės Gudmonaitės ,,Trans Trans Trance“, Artūro Areimos ,,HAMLETMACHINE“ ir Gintarės Minelgaitės ,,a“ (,,Alfa“). Uždaviniai – apžvelgti bendrinius postdraminio teatro bruožus, termino kilmę, reflektuoti postdraminio teatro situaciją šių dienų pasaulniame kontekste. Taip pat pristatyti postdraminio teatro pirmtako R. Wilsono kūrybinius elementus. Esminis šio darbo uždavinys - išgryninti konkrečias postdraminio teatro formas, kurios sutinkamos analizuojamuose Lietuvoje pastatytų spektaklių pavyzdžiuose. Metodai - naudojami teorinio ir empirinio tyrimo metodai, kurių dėka įrodyta, jog dominuoja akivaizdus siekis išsilaisvinti iš literatūrinės, draminės teatro tradicijos. Darbo medžiaga buvo renkama stebint spektaklius gyvai, skaitant H.-Th. Lehmanno studiją ,,Postdraminis teatras“ bei kolektyvinę Lietuvos teatrologų monografiją ,,Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“. Taip pat apžvelgus paskaitų įrašus, mokslinius straipsnius bei recenzentų nuomones socialinėse platformose. Išvadų teiginiai - akivaizdu, jog Lietuvos teatro scena pasiruošusi priimti postdraminį teatrą. Išanalizavus Lietuvoje pastatytų spektaklių pavyzdžius išryškėjo šios postdraminio teatro formos: daugiaplanis vizualumas, vaizdų be referencijos estetika, monologinė klasikinės literatūros adaptacija bei siurrealistinis koliažas. Drąsiai galima teigti, jog postdraminio teatro formos Lietuvos teatro scenoje įsitvirtina ir įgauna didesnį pasitikėjimą tiek kūrėjų, tiek ir žiūrovų tarpe. Jaunųjų režisierių kūryba svarus įrodymas, jog palaipsniui išsivaduojame nuo konservatoriškų teatrinių normų ir eksperimentinę - alternatyvią kūrybą pradedame vertinti kaip aukštesnės prabos reiškinį.
The main subject of this master’s thesis – Forms of Postdramatic Theatre in Lithuania’s Theatre Scene. Topic of this thesis - current situation of postdramatic theatre in nowadays Lithuania. Aim of thesis is to unfold specific postdramatic theatre forms by looking at examples from performances staged in Lithuania. Forms of postdramatic theatre are analysed at these stagings: ,,Turandot“ by Robert Wilson, ,,LOKIS“ by Lukasz Twarkowski, ,,Trans Trans Trance“ by Kamilė Gudmonaitė, ,,HAMLETMACHINE“ by Artūras Areima and ,,a“ (,,Alfa“) by Gintarė Minelgaitė. This thesis highlights the main features of postdramatic theatre, reflect its situation at the modern-days context and look into origins of the name. As well as highlighting focal points from Robert Wilson‘s work in postdramatic theatre. Theoretical and empirical research methods were used in this thesis. Research was done by seeing live performances; reading H-Th. Lehmann‘s study ,,Postdramatic Theatre“, collective Lithuanian theatrologists monograph ,,Post-Soviet Lithuanian Theatre: History, Identity, Memory“ and looking at scientific articles, reviews at social media platforms. To sum up, Lithuania‘s theatre scene is ready to accept postdramatic theatre. After analysing performances staged in Lithuania the main characteristics of postdramatic theatre are: miscellaneous visuals, aesthetic of images without references, monologue adaptions from classical literature and plays as well as siurrealistic collage. It‘s safe to say, that the forms of postdramatic theatre is gaining bigger trust among both creators and audience. The work of young directors is a proof that Lithuania‘s theatre scene is gradually getting rid of concervative theatrical norms and that alternative oeuvre is getting more appreciated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106049
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
greta_dainyte_md.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open

Magistro darbas

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons