Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105863
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Vilčinskas, Lukas
Supervisor: Slavinskas, Stasys
Title: Purkštuvo parametrų pokyčio įtakos įpurškiamų degalų kiekiui tyrimas
Other Title: Investigation of the effect of changes in the injector parameters on the fuel injection quantity
Extent: 53 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Degalų įpurškimas;Fuel injection;Common rail purkštuvas;Common rail injector;Valdymo vožtuvas;Control valve;Purkštuko adatos spyruoklės įvarža;Injector needle spring resistance;Elektromagnetinio vožtuvo spyruoklės įvarža;Electromagnetic valve spring resistance;Įpurškiamų degalų kiekis;Amount of fuel injected
Abstract: Darbo tikslas buvo ištirti common-rail elektromagnetinio purkštuvo geometrinių parametrų įtaką išpurškiamų degalų kiekiui. Tyrimai atlikti ekspermentinio ir teorinio tyrimo būdais bei palyginti gauti rezultatai. Tyrimų metu buvo keičiami purkštuvo geometriniai parametrai ir stebint įpurškiamų degalų kiekių pokyčius, tuščiosisos eigos, vidutinės apkrovos, maksimalios galios ir papildomo įpurškimo režimais. Tai pat teorinio tyrimo būdu nustatyta dėl kokių priežasčių kinta įpurškiamų degalų kiekiai keičiant purkštuvo geometrinius parametrus. Ekspermentiniai tyrimai parodė, kad įpurškiamų degalų kiekis priklauso nuo purkštuvo konstrukcinių parametrų dydžio. Purkštuko adatos įvaržos didinimas padidino įpurškiamų degalų kiekį visais režimais, labiausiai įpurškiamų deglų kiekį maksimalios galios režime, o mažiausiai tuščiosios eigos režime. Elektromagnetinio vožtuvo spyruoklės įvaržos padidinimas didžiausią įtaką turėjo pagalbinio įpurškimo metu, kitais režimais taip pat padidėjo, bet ne tiek daug. Sumažinta elektromagnetinio vožtuvo spyruoklės įvarža, sumažino įpurškiamų degalų kiekį visais režimais, daugiausiai maksimalios galios režime. Valdymo vožtuvo eigos padidinimas didžiausią įtaką turėjo tuščiosios eigos bei pagalbinio įpurškimo metu. Sumažinus valdymo vožtuvo eigą įpurškiamų degalų kiekiai sumažėjo visais režimais, o labiausiai tuščiosiso eigos bei pagalbinio įpurškimo metu.
The aim of this thesis is to investigate the influence of geometrical parameters of a common-rail electromagnetic injector on the amount of fuel injected. The analysis was carried out by applying both theoretical and empirical research methods, the obtained results were compared. During the research, the changes of the injected fuel quantities were being observed by changing the geometrical parameters of the injector in the modes of idling, average load, maximum power and additional injection. Furthermore, the theoretical study was used to determine the reasons for the specific changes in the amount of fuel injected by modifying the geometrical parameters of the injector. The empirical analysis has shown that the amount of fuel injected depends on the size of the design parameters of the injector. When increasing the injector needle resistance, the amount of fuel injected increased in all modes, it increased the most in the maximum power mode, meanwhile in idle mode it increased the least. The increase in electromagnetic spring resistance had the greatest effect during the auxiliary injection. A slight increase was observed in other modes as well, but not as significant as during auxiliary injection. Reducing electromagnetic spring resistance also reduced fuel injection in all modes but the most considerable changes were noticed in maximum power mode. Increasing the control valve stroke had the greatest effect during idling and auxiliary injection. In its turn, reducing the control valve stroke reduced the amount of fuel injected in all modes, especially during idling and auxiliary injection.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105863
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons