Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105842
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jeskevičius, Valdas
Supervisor: Čėsna, Jonas
Title: Organinio granulinio mulčio tyrimas
Other Title: Investigation of organic pellet mulch
Extent: 52 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Organinis mulčias;Organic mulches;Granulės;Pellets;Liekamasis poveikis;Residual effect;Piktžolių dygimas;Weed germination
Abstract: Paskutiniuoju metu pasaulyje vis didesnis dėmesys skiriamas ekologiškai švariam kovos būdui su piktžolėmis. Auginant kultūrinius augalus, didžiausią naudą galima gauti tik tuomet, kai jiems bus sudaromos jų augimui ir vystymuisi palankios sąlygos. Tai galima užtikrinti tik pakėlus bendrą žemdirbystės kultūros lygį, panaudojant šiuolaikines intensyvias augalų auginimo technologijas, kurios užtikrins planuojamus auginamų augalų derlius. Vienas iš pagrindinių žemės ūkio uždavinių − žemės ūkio augalų derliaus padidinimas. Didinant derlių susiduriama su kliūtimi, tai yra laukų piktžolėtumu. Palankiausias dirvos derlingumo didinimo veiksnys yra mulčiavimas. Šio darbo tikslas buvo išanalizuoti organinio granulinio mulčio fizines savybes ir įvertinti jų liekamąją įtaką dirvožemio fizikinėms – mechaninėms savybėms. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad didžiausią atsparumą gniuždymui turi saulėgrąžų lukštų granulės, tai ypač aktualu transportuojant granules. Taip pat nustatyta granulių drėgmė. Labiausiai drėgnos yra saulėgrąžų lukštų granulės – 7,49 %, mažiausiai kviečių šiaudų granulės – 7,30 %. Organinių mulčių sluoksnio storio liekamasis poveikis dirvožemio kietumui parodė, kad mažiausias kietis mažesniuose dirvos sluoksniuose (0–5 cm) buvo kviečių šiaudų granulių mulčio.
Recently, there is an increasing focus in the world on an ecologically clean way to control weeds In the case of cultivated crops, the greatest benefits can only be obtained if they are facilitated by their growth and development. This can only be achieved by raising the overall level of crop production, using modern intensive crop production technologies that will ensure the planned yields of the crops grown. One of the main tasks of agriculture is to increase the yield of agricultural crops. There is an obstacle to increasing yields, which is the weediness of the fields. The most favorable factor in increasing soil fertility is mulching. The aim of this work was to analyse the physical properties of organic granular mulch and to evaluate their residual influence on the physical-mechanical properties of the soil. Experimental researchers found when sunflower husk pellets had the highest compressive strength, as well as particularly relevant transport pellets. Also the pellet fuel moisture content was determined. The highest moisture content of 7.49 % was found in wheat straw sunflower − husks pellets and the lowest in wheat − straw pellets 7,30 %. The residual effect of organic mulch layer thickness on soil hardness, with the lowest hardness in smaller soil layers (0–5 cm), was in wheat straw pellet mulch.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105842
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
valdas_jeskevicius_md.pdf2.36 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.