Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105792
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Petkevičiūtė, Monika
Supervisor: Blinstrubienė, Aušra
Title: Epilobium parviflorum Schreb. morfogenezės indukcijos in vitro
Other Title: Epilobium parviflorum Schreb. morphogenesis induction in vitro
Extent: 45 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Augimo reguliatoriai;Growth regulators;Epilobium parviflorum Schreb.;Epilobium parviflorum Schreb.;Kalius;Callus;Morfogenezė;Morphogenesis;Netiesioginė organogenezė;Indirect organogenesis
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami Epilobium parviflorum Schreb. morfogenezės indukcijos in vitro tyrimo rezultatai. Atlikimo vieta. Tyrimai atlikti 2019 – 2020 Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto Agrobiotechnologijos laboratorijoje. Tyrimo objektas. Smulkiažiedė ožkarožė (Epilobium parviflorum Schreb.). Tyrimo tikslas. Nustatyti veiksnius, nulemiančius Epilobium parviflorum Schreb. morfogenezę in vitro. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti eksplanto tipo poveikį kaliaus indukcijai somatinių audinių kultūroje. 2. Įvertinti augimo reguliatorių bei jų koncentracijos bazinėje maitinamojoje terpėje poveikį kaliaus indukcijai somatinių audinių kultūroje. 3. Nustatyti eksplanto tipo poveikį netiesioginei organogenezei. 4. Įvertinti augimo reguliatorių bei jų koncentracijos bazinėje maitinamojoje terpėje poveikį netiesioginei organogenezei. Tyrimo metodai. Epilobium parviflorum Schreb. eksplantai auginti bazinėse MS ir B5 maitinamosiose terpėse, papildytose įvairiais augimo reguliatorių deriniais. Vertintas kaliaus susiformavimo dažnis (%), pridėtinių ūglių formavimosi dažnis (%). Tyrimo rezultatai. Izoliuoti stiebo segmentai kalių formavo vidutiniškai didesniu dažniu nei izoliuoti šaknies segmentai. Vidutiniškai didžiausiu dažniu izoliuoti eksplantai kalių formavo bazinėse MS ir B5 maitinamosiose terpėse, papildytose 1,5 mg l-1 KIN + 0,5 mg l-1 2,4-D. Stiebo segmentų suformuotas kalius pridėtinius ūglius formavo didesniu dažniu nei šaknies segmentų suformuotas kalius. Intensyviausiai netiesioginė organogenezė vyko iš stiebo segmentų suformuoto kaliaus bazinėje MS maitinamojoje terpėje, papildytoje 1,5 mg l-1 BAP + 1,0 mg l-1 IAR, tuo tarpu iš šaknies segmentų suformuoto kaliaus – bazinėje MS maitinamojoje terpėje, papildytoje 1,5 mg l-1 KIN + 0,5 mg l-1 2,4-D. Bazinėje B5 maitinamojoje terpėje, papildytoje 1,5 mg l-1 KIN + 0,5 mg l-1 2,4-D, izoliuotų eksplantų suformuotas kalius pridėtinius ūglius formavo didžiausiu dažniu.
Master’s thesis presents the results of in vitro investigation of the induction of Epilobium parviflorum Schreb. morphogenesis. Place of performance. The research was carried out in 2019 - 2020 at Laboratory of Agrobiotechnology of Institute of Biology and Plant Biotechnology in the Faculty of Agronomy at the Vytautas Magnus University. Research object. Small-flowered willow-herb (Epilobium parviflorum Schreb.). Research aim. Identify the factors underlying of Epilobium parviflorum Schreb. morphogenesis in vitro. Research Objectives: 1. to determine the effect of explant type on callus induction in somatic tissue culture. 2. to evaluate the effect of growth regulators and their concentration in the basic medium on callus induction in somatic tissue culture. 3. to determine the effect of explant type on indirect organogenesis. 4. to evaluate the effect of growth regulators and their concentration in the basic medium indirect organogenesis. Research methods. Epilobium parviflorum Schreb. explants were grown in basic MS and B5 medium supplemented with various combinations of growth regulators. Evaluated frequency of callus formation (%), adventitious shoot formation frequency (%) Research results. Isolated stem segments formed callus at a average higher frequency than isolated root segments. On average, explants isolated at the highest frequency formed callus in basal MS and B5 medium supplemented with 1.5 mg l-1 KIN + 0.5 mg l-1 2,4-D. Callus formed by stem segments formed adventitiou shoots at a higher frequency than callus formed by root segments. Indirect organogenesis was most intense in stem segmented callus in basal MS medium supplemented with 1.5 mg l-1 BAP + 1.0 mg l-1 IAA, while root segments callus in basal MS medium supplemented with 1.5 mg l-1 KIN + 0.5 mg l-1 2,4-D. In basal B5 medium supplemented with 1.5 mg l-1 KIN + 0.5 mg l-1 2,4-D, callus formed by isolated explants, formed adventitious shoots at the highest frequency.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105792
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons