Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105689
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Pirštelis, Vytautas
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Darnaus vystymosi politika Baltijos šalyse
Other Title: Sustainable development policy in the Baltic States
Extent: 90 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Darnus vystymasis;Baltijos šalys;Įgyvendinimo politika;Europos Sąjunga;Sustainable development;Baltic states;Implementation policy;European Union
Abstract: Darnaus vystymosi politika yra daugiau nei 30 metų egzistuojanti ir gana sėkmingai įsitvirtinusi koncepcija, veikianti tarptautiniu mastu, siekianti kovoti su skurdu, įtvirtinti prasmingus gyvenimo standartus, patenkinti esminius žmonių poreikius, skatinant darnų ekonominį ir politinį vystymąsi. Ir nors ši politika pastaruoju metu yra labai plačiai nagrinėjamas reiškinys, ji visuomenei nėra iki galo gerai žinoma bei suprantama. Todėl, tyrime siekiama kuo aiškiau atskleisti jos svarbą, tikslus bei jai kylančius iššūkius, nagrinėjant trijų Baltijos valstybių pavyzdžius, kuriuos išanalizavus galima nustatyti kaip Lietuvai, Latvijai ir Estijai sekasi įgyvendinti darnaus vystymosi politikos tikslus. Teorinėje darbo dalyje yra aptariama darnaus vystymosi samprata, jos svarbiausi tikslai, esminės savybės ir bruožai bei pateikiamos svarbiausios vykusios darnaus vystymosi konferencijos bei iniciatyvos XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje, nurodomos esminės juose išsakytos mintys ir idėjos. Analitinėje darbo dalyje nagrinėjama DV politika Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pristatomi pagrindiniai valstybių dokumentai reglamentuojantys DV principus ir tikslus. Remiantis Baltijos šalių nacionalinėmis DV strategijomis, išskiriamos esminės jų mintys, uždaviniai ir veiklos sritys. Siekiant suvokti Europos Sąjungos vaidmenį Baltijos šalių darnaus vystymosi politikoje, apžvelgiama ES DV politikos formavimosi istorija bei nurodomi svarbiausi dokumentai ir ataskaitos, skirti koordinuoti Baltijos šalių DV politiką.
Sustainable development policy is a concept that has been existing for more than 30 years and as a concept has been considered relatively successful, operating internationally, seeking to fight poverty, to establish meaningful living standards, to meet the basic needs of the people and to promote sustainable economic and political development. And, although this policy has been a very widespread phenomenon lately, it is not fully known and understood in the society. Therefore, the aim of this research is to reveal the importance of sustainable development policy, its goals and challenges by analysing the examples of three Baltic States, in order to determine how Lithuania, Latvia and Estonia have succeeded in achieving the goals of sustainable development policy. The theoretical part of the work discusses the concept of sustainable development, its main goals, essential characteristics and presents the most important sustainable development conferences and initiatives at the end of the 20th century and the beginning of the 21st. The sustainable development policy in Lithuania, Latvia and Estonia is examined in the analytical part of the work. This part also covers the main state documents regulating sustainable development principles and goals. In order to understand the role of the European Union in the sustainable development policy in the Baltic States, the history of the formation of the EU sustainable development policy is reviewed and the most important documents and reports on the coordination of its policy of the Baltic States are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105689
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
vytautas_pirštelis_bd.pdf1.44 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.