Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105464
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika (S004) / Economics
Author(s): Kaminskas, Vytautas
Title: Multicultural employees integration into remote teamwork: case of JSC “Baltic Amadeus”
Other Title: Daugiakultūrių darbuotojų integracija į nuotolinį komandinį darbą: UAB „Baltic Amadeus“ atvejis
Extent: 81 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Remote;Teamwork;Multicultural;Nuotolinis darbas;Komandinis darbas;Daugiakultūrinė aplinka
Abstract: Knowledge intensive industries like information technology (IT) services require a high volume of skilled employees. Competition for those talents will constantly rise, as demand outpaces supply. For last decades, there have been signs that more and more talents are looking for flexible work arrangements. Moreover, coronavirus COVID-19 pandemic only further accelerated the transition from the traditional work model to remote working. Working remotely poses challenges on how to organize teamwork and how to bring together people with different experiences for one goal. As the shortage of talent in the local market increases, more and more distant teams with members from different cultures are formed. The aim of this research is to propose practical solutions, how to integrate multicultural employees into remote teamwork of “Baltic Amadeus” (BA). The thesis consists of three structural parts, where the first one is dedicated to theoretical analysis on possible ways of working remotely, its advantages and disadvantages, and what impact remote working makes on teamwork. Further, where we need to focus in building multicultural teams and are there any recommendations how to integrate those teams into remote teamwork. The second part intended to present findings from field analysis of integration of multicultural employees into remote teamwork in JSC “Baltic Amadeus”. The third part is dedicated to show practically which areas of improvement are recommended in order to integrate multicultural employees into remote teamwork on JSC “Baltic Amadeus” projects.
Informacinių technologijų (IT) paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems verslams, kurie reikalauja daug intelektinių žinių, reikia vis daugiau kvalifikuotų darbuotojų. Konkurencija dėl šių talentų nuolat augs, nes paklausa viršys pasiūlą. Per paskutinius dešimtmečius buvo požymių, jog vis daugiau kvalifikuotų darbuotojų ieško lankstesnių darbo sąlygų. Be to, korona viruso COVID-19 pandemija tik dar labiau paspartino perėjimą nuo tradicinio darbo modelio prie nuotolinio darbo. Žinoma, dirbant nuotoliniu būdu, kyla iššūkių, kaip organizuoti komandinį darbą ir kaip suburti skirtingos patirties žmones siekti vieno tikslo. Vis labiau augant kvalifikuotų darbuotojų trūkumui vietinėje rinkoje, formuojasi daugiau nutolusių komandų su skirtingų kultūrų nariais. Šio tyrimo tikslas – pasiūlyti praktinius sprendimus, kurie padėtų integruoti daugiakultūrius darbuotojus į nuotolinį komandinį darbą “Baltic Amadeus” (BA). Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys, kur pirmoji dalis skirta teorinei analizei, norint išsiaiškinti nuotolinio darbo būdus, jų pranašumus ir trūkumus, bei nuotolinio darbo įtaką komandiniam darbui. Taipogi, bus analizuojama, kur reiktų sutelkti dėmesį formuojant daugiakultūrines komandas, ir kokios rekomendacijos jų integracijai į nuotolinį komandinį darbą. Antroji dalis skirta duomenims, gautiems atlikus nuotolinio komandinio darbo su daugiakultūriniais nariais analizę UAB „Baltic Amadeus“ įmonėje. Trečiojoje dalyje pateikiami praktiniai pasiūlymai, kaip integruoti daugiakultūrinius darbuotojus į nuotolinį komandinį darbą UAB „Baltic Amadeus“ projektuose.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105464
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
vytautas_kaminskas_md.pdf2.83 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Multicultural employees integration into remote teamwork: Case of JSC “Baltic Amadeus”

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.