Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1049
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Petkevičiūtė, Nijolė;Giedraitis, Algirdas
Title: Leadership skills formation in workgroup of the first level managers in manufacturing companies
Other Title: Gamybos įmonių žemiausiojo lygmens vadovų lyderystės įgūdžių formavimas darbo grupėje
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 67 (2013)
Extent: p. 69-82
Date: 2013
Keywords: Žemiausiojo lygio vadovai;Lyderiai;Lyderystė;Įgūdžiai;Darbo grupės;The first level managers;Leaders;Leadership;Skills;Workgroups
Abstract: Šiuo metu mokslinėse diskusijose atsiranda dar platesnė lyderystės raiškos prieiga ir pabrėžiama ypatinga lyderystės svarba, jos ugdymo būtinumas ir galimybės. Vis dažniau dėmesys fokusuojamas į lyderius visuose organizacijos lygiuose (Bristow ir kt., 2005). Straipsnyje nagrinėjama problema: kaip identifikuoti ir formuoti žemiausiojo lygmens vadovų lyderystės įgūdžius darbo grupėje. Tyrimo tikslas – nustatyti žemiausiojo lygmens vadovui lyderiui būdingus įgūdžius, kurie formuoja jo lyderystės efektyvumą tarp darbo grupės narių. Tikslui pasiekti suformuluoti šie uždaviniai: išanalizuoti mokslinę literatūrą apie ŽLV lyderystės formavimą ir raišką; atlikti tyrimą apie ŽLV lyderystės įgūdžių formavimąsi ir jų kaitą; nustatyti ŽLV lyderiui būdingus įgūdžius ir jų raišką tarp darbo grupės narių. Parinkti mokslinio tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė; kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa; tyrimo duomenys apdoroti Excel skaičiuokle ir statistikos programų paketu SPSS 15.0 (angl. Statistical Package for Social Sciences). Straipsnyje aptariama lyderystės specifika gamybos įmonėse bei žemiausiojo lygmens vadovo lyderystės raiška darbo grupėje. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, nustatyta, kad organizacijų vystymosi kontekste keičiasi ir reikalavimai žemiausiojo lygmens vadovams (ŽLV). Daugumos mokslininkų tyrėjų (Gardner, 2006; Northouse, 2009; Martins, 2007, 2009; ir kt.) teigimu, žemiausiojo lygmens vadovo lyderystės raiška tiksliausiai gali būti nagrinėjama darbo grupėse. Pastebėta, kad darbo grupėje – (tiesioginis vadovas (TV), žemiausiojo lygmens vadovas ir pavaldiniai (PAV) – dažnai nėra produktyviai veiklai būtino suderinamumo ir sąveikos dėl veikėjų dalykinių charakteristikų (įgūdžių) disharmonijos. [...]
The article discusses specific aspects of leadership of the first level manager (FLM) in workgroup together with issues of his development as a leader. Leaders work is more effective when their skills correspond with management level. Importance of leadership skills for the first level manager indicates that learned skills are the most important for effective leadership. Applying R. L. Katz (1955) three-skills approach a survey was made in two manufacturing companies on specific skills of the first level managers-leaders and formation of leadership competence through skills and dynamics of skills. It can be highlighted that comparison of discrepancies in evaluations of the first level manager’s skills and dynamics of skills shows in what groups the first level managers are leaders, and in what they are not
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1049/1/ISSN2335-8750_2013_N_67.PG_69-82.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1049
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_2335-8750.N_67.PG_69-82
Affiliation(s): Klaipėdos universitetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 67
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.