Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1043
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Melece, Ligita
Title: Agricultural cooperatives for social capital development in Latvia
Other Title: Žemės ūkio kooperatyvų įtaka socialinio kapitalo vystymuisi Latvijoje
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2013, nr. 66, p. 53-67
Date: 2013
Keywords: Social capital;Cooperatives;Agriculture;Latvia;Socialinis kapitalas;Kooperatyvai;Žemės ūkis;Latvija
Abstract: The paper presents the results of studies devoted to clarifying the role of social capital, and its relation to innovations and development, particularly in rural areas. The latest insights in types and forms of social capital in economic context are described. The development of agricultural cooperatives as an example of social capital has been evaluated. Conclusions suggest that agricultural cooperatives are developing successfully and perform innovative activities.
Pripažįstama, jog inovacijos vaidina svarbų vaidmenį ekonomikos vystymuisi ir augimui. Per pastaruosius kelerius metus socialinis kapitalas, kaip svarbus inovacijų veiksnys, buvo plačiai analizuojamas mokslinėje literatūroje. Be to, teigiama, jog socialinis kapitalas daro įtaką novatoriškai veiklai. Tačiau yra labai mažai empirinių tyrimų, kurie vertintų socialinio kapitalo poveikį naujovėms. Galima daryti prielaidą, kad viena iš galimų priežasčių, dėl empyrinių tyrimų trūkumų, yra socialinio kapitalo matavimo problemiškumas. Pirma, socialinio kapitalo koncepcija turi daug aspektų, į kuriuos, svarstant socialinį kapitalą ir jo įtaką, turi būti atsižvelgta. Socialinio kapitalo sąvoka dažniausiai apima tokius aspektus: pasitikėjimą, socialinį dalyvavimą, neformalius ir formalius tinklus, pilietinį dalyvavimą ir savanorišką veiklą. Socialinis kapitalas parodo turimus bendruomenės išteklius, kurie atsiranda iš sąveikos tarp kaimynų ir grupės narių. Straipsnyje pateikiami tyrimų rezultatai, siekiant patikslinti socialinio kapitalo vaidmenį, ir jo sąsajas su inovacijomis bei plėtra, ypatingai kaimo vietovėse. Aptariami socialinio kapitalo matavimo ir vertinimo metodai. Kaip socialinio kapitalo indikatorius ar kategorija buvo vertinama kooperatyvų plėtra kaimo vietovėse. Daroma išvada, jog socialinis kapitalas gali įtakoti inovacijas keliais būdais ir skirtingos socialinio kapitalo dimensijos gali įtakoti inovacinę veiklą. Be to, inovacijos yra svarbus veiksnys, kuriam veikiant, socialinis kapitalas didina gerovę ir ekonomikos augimą.Latvijos kaimo vietovėse yra įsikūrę ir yra valdoma įvairių rūšių kooperatyvai, dauguma iš jų yra žemės ūkio kooperatyvai, kurie sudaro 57 % visų kooperatyvų. Žemės ūkio kooperatyvų vystymosi kaimo vietovėse Latvijoje tyrimo rezultatai atskleidė, jog bendras žemės ūkio kooperatyvų kiekis išaugo. Be to, žemės ūkio kooperatyvų skaičius buvo beveik pastovus per pastaruosius kelerius metus, nors kooperatyvų apyvarta ir narių skaičius ženkliai išaugo. Ši tendencija patvirtina tezę, jog socialinis kapitalas skatina ekonomikos augimą. Analizuojant nevyriausybinių organizacijų ir kooperatyvų vystymąsi Latvijoje, kaip socialinio kapitalo formą, ypač kaimo vietovėse ar bendruomenėse, pastebėta, jog kooperatyvų skaičius yra pastovus pastaraisiais metais, nors kooperatyvų grynoji apyvarta ir narių skaičius padidėjo ženkliai. Taip pat, pastebėta, jog žemės ūkio kooperatyvai šalia tradicinės veiklos atlieka ir inovacinę veiklą. Straipsnyje yra pateikiamos galimos tolesnės mokslinių tyrimų kryptys, t. y. ištirti kitų nevyriausybinių institucijų vystymosi tendencijas, tokių kaip Kaimo Partnerystės asociacijas, kurios veikia vietos lygmeniu.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1043
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.66.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1043
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 66

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.