Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103747
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Sidabras, Nerijus;Juonytė, Diana;Augustaitis, Algirdas
Title: Hemisferinio fotografavimo būdu nustatyto lapijos ploto indekso pritaikymo galimybės miškų būklės tyrimuose
Other Title: Possibilities to addapt the leaf area index on the basis of hemispherical photographies in the forest health reaserch
Is part of: Miškininkystė. , 2019, Nr. 1 (83)
Extent: p. 36-48
Date: 2019
Keywords: Hemisferinė nuotrauka;Lapijos ploto indeksas;Medyno taksacinės charakteristikos;Defoliacija;Hemispherical photography method;Leaf area index;Pine stand dendrometric parameters;Defoliation
Abstract: Tyrimų tikslas - Įvertinti hemisferinio fotografavimo būdu nustatyto medžių lapijos indekso (LAI) panaudojimo galimybes vertinant jų lajų defoliaciją ir pagrindinius taksacinius rodiklius bei erdvinę kaitą Įvairaus amžiaus ir struktūros paprastosios pušies (Pinus silvestris L.) medynuose. Tyrimai atlikti Aukštaitijos NP grynuose sąlygiškai vienaamžiuose pušynuose ir Aukštaitijos kompleksiško monitorinio stoties uždaro upelio baseino mišriuose su egle daugiaardžiuose ir įvairiaamžiuose medynuose. Nustatyta, jog augalijos bendrasis LAI, nustatytas hemisferinės nuotraukos (20-30 % ploto) centrinėje dalyje, statistiškai reikšmingai atspindėjo medžių taksacinės charakteristikas tyrimo bareliuose, kurių spindulys - 10± 1 m (314 m2). Apie 50 % hemisferinės nuotraukos centrinės dalies ploto LAI reikšmės geriausiai tiko apibūdinti tokio barelio dydžio medžių vidutinę defoliaciją. Įvairiaamžiuose ir daugiaardžiuose bran džiuose ir perbrendusiuose pušynuose su eglės priemaiša nustatytas LAI statistiškai patikimai apibūdino tik polajinės augalijos (krūmai, žolės, samanos) padengimo intensyvumą. Grynuose sąlygiškai vienaamžiuose pušynuose nustatytas reikšmingas ryšys ne tik tarp hemisferinių nuotraukų metodu nustatyto LAI ir krūmų, žolinės augalijos ir samanų padengimo intensyvumo, bet ir pagrindinių medyno taksacinių parametrų, tokių kaip medžių tankumas, skerspločių suma ir tūris. Gautų rezultatų pagrindu įvertinta HemiView sisteminės įrangos naudojimo be papildomo pasiruošimo panaudojimo galimybes miškotyroje
The study was conducted to evaluate the significance of leaf area index (LAI) estimated by applying hemispherical phography method used to explain the changes in mean dendrometric parameters of pine stands including tree crown defoliation. Different sampling designs from one single plot to twelve representing one stand allowed for assessing the significance of LAI estimated by the HemiVievv system in forestry. The strongest relationships were established betvveen dendrometic parameters obtained on the observation plots the radius of which was close to 10± 1 m (314 m2) and LAI of the trees was obtained by using only 20-30% of hemispherical photography plot. Changes in mean crown defoliation were best explained by LAI using 50% of hemispherical photography plot. The obtained data revealed that the use of hemispherical photography for LAI estimation in multi-aged and multi-layered mature and over mature pine and spruce stands was rather problematic. Cover intensity of understory vegetation (grasses and mosses) alone was best reflected. In pure pine stands LAI also significantly reflected spatial changes in cover intensity of shrubs, grasses and mosses levels and in addition - spatial changes in main dendrometric stand parameters
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/103747
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.