Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102529
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Stočkutė, Ieva;Jarienė, Elvyra
Title: Dirvožemio agrocheminių savybių įtaka topinambų žiedų cheminei sudėčiai
Other Title: The impact of the agrochemical properties of soil on the chemical composition of Jerusalem artichoke flowers
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2019, t. 26, nr. 3
Extent: p. 125–134
Date: 2019
Keywords: Dirvožemis;Kokybė;Lakieji junginiai;Topinambai;Žiedai;Jerusalem artichoke;Flowers;Soil;Quality;Volatile organic compounds
Abstract: Šio tyrimo tikslas buvo ištirti ir įvertinti topinambų, išaugintų skirtinguose dirvožemiuose, žiedų cheminę sudėtį. Žiedų kokybinė analizė buvo atlikta Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto laboratorijose. Standartiniais metodais nustatyta auginamų topinambų dirvožemio agrocheminiai rodikliai: pHKCl, humuso kiekis, mineralinio azoto kiekis, judrusis fosforas ir judrusis kalis. Standartiniais metodais įvertinta topinambų žiedų skirtingų dalių (vaisingų ir nevaisingų žiedų) cheminė sudėtis: angliavandenių (inulino ir sacharidų), mineralinių medžiagų (N, P, K, Ca, Fe, Na, Zn, Mg) kiekiai. Elektronine nosimi (Alpha M.O.S) identifikuojant lakiuosius organinius junginius buvo nustatytas žiedų kvapas. Tyrimų duomenys statistiškai apdoroti dispersinės analizės metodu (ANOVA), pasitelkiant programą Statistica 10. Tyrimų rezultatai parodė, kad patikimai didžiausias inulino kiekis buvo nustatytas vaisinguose žieduose (0,339 % s. m.) topinambų, išaugintų vidutinio humusingumo ir vidutinio kalingumo dirvožemyje. Bendrasis sacharidų kiekis topinambų žiedų skirtingose dalyse varijavo: vaisinguose – nuo 2,54 iki 4,11 % s. m., nevaisinguose – nuo 0,55 iki 0,81 % s. m. Didžiausias makroelemento kalio kiekis nustatytas vaisinguose žie - duose (3,1 % s. m.), kai topinambai buvo išauginti vidutinio humusingumo ir vidutinio kalingumo dirvožemiuose. Topinambų žieduose lakieji organiniai junginiai buvo aptikti kaip kompleksas įvairias chemines grupes sudarančių junginių, tokių kaip: esteriai, alkoholiai, terpenai, sulfidai ir kt. Esterių grupės junginiai dominavo topinambų žieduose. Iš esterių grupės metilacetatas ir etil 2-metilbutiratas – tai vaisių ir vynuogių aromatą turintys junginiai. Sulfidų grupės junginys dimetiltrisulfidas taip pat dominavo topinambų žieduose[...]
The objective of this research was to investigate and to evaluate the chemical composition of Jerusalem artichoke flowers grown in different soils. Quality analysis was carried out in the laboratories of the Institute of Agricultural and Food Science of Vytautas Magnus University. The following agrochemical parameters of the soil were determined using standardized methods: pHKCl, the amount of soil humus, mineral nitrogen, mobile phosphorus (P) and potassium (K). The chemical composition of different parts of Jerusalem ar - tichoke flowers (disk florets and ray florets) were evaluated by the standard method: the content of carbohydrates (inulin and total saccharides content), minerals (N, P, K, Ca, Fe, Na, Zn, Mg). Electronic nose (Alpha M. O. S.) measurement technologies were used to recognize and identify the flower fragrance (volatile organic compounds). Processing of the research data was carried out through the application of the analysis of variance (ANOVA), using the computer software Statistica 10. The research results showed that the substantially highest amount of inulin was determined in the disk florets (0.339%, D. M.) of Jerusalem artichoke grown in the soil with the medium humus and medium available potassium amount. The content of total soluble saccharides of different parts of Jerusalem artichoke flowers varied from 2.54 to 4.11% of disk florets and from 0.55 to 0.81% of ray florets. The highest amount of macroelement potassium (3.1%, D. M.) was detected in Jerusalem artichoke flowers grown in the soil with the medium amount of humus and the medium amount of mobile potassium. Volatile organic compounds in Jerusalem artichoke flowers were determined as a complex mixture of esters, alcohols, terpenes, sulphur and other compounds. Esters as volatile compounds prevailed in Jerusalem artichoke flowers. Methyl acetate and ethyl 2-methylbutyrate with fruity, grape [...]
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/4112/3005
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.