Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102026
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Urraza, María José De;Žiūraitė, Vigilija
Title: La enseñanza de contenido sociocultural en las clases de ELE en Lituania y el desarrollo de la competencia intercultural
Other Title: Sociokultūrinių aspektų mokymas SFL kursuose Lietuvoje: sociokultūrinio turinio suvokimo analizė
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2019, T. 15
Extent: p. 195-218
Date: 2019
Keywords: Sociokultūrinio turinio suvokimas;Ispanų kaip užsienio kalbos (SFL) mokymas;Sociokultūriniai aspektai;Kalbų mokymas;Perception of sociocultural content;Teaching of Spanish as a foreign language (SFL);Sociocultural aspects;Language teaching
Abstract: Šiame straipsnyje siekiama ištirti ispanų kaip užsienio kalbos (Spanish as a Foreign Language, SFL) mokymo Lietuvoje sociokultūrinius aspektus bei besimokančiųjų tarpkultūrinių kompetencijų vystymą. Kalbos mokymo programoje labai svarbi tema yra skirtingų ispanakalbių bendruomenių sociokultūrinės elgsenos. Atliktas tyrimas siekė išanalizuoti, kaip šią temą galima tyrinėti ispanų kalbos kursuose Lietuvoje bei kaip vietos besimokantieji priima sociokultūrinius elementus. Straipsnis taip pat aptaria besimokančiųjų tarpkultūrines kompetencijas bei kultūrinių elgesių, besiskiriančių nuo vietinės kultūros, asimiliacijos procesą. Siekiant šių tikslų, duomenys iš besimokančiųjų buvo renkami pasitelkiant stebėjimą, giluminius interviu ir kokybinį metodą. Besimokančiųjų pateikti požiūriai bei interpretacijos apie ispanų ir ispanakalbių tradicijas, šventes ir papročius buvo panaudoti kokybinėje analizėje. Tyrimo rezultatai parodė, jog besimokančiųjų suvokime apie ispanakalbių pasaulį yra išankstinio nusistatymo, todėl svarbu ispanų kaip užsienio kalbos kursuose įtraukti sociokultūrinio turinio
This article aims to study the field of sociocultural aspects teaching in the Spanish as foreign language classes in Lithuania and development of intercultural competencies of the students. In the curriculum of the language teaching, is very important the topic of sociocultural behaviours in the different Hispanic communities. The conducted research aimed to analyse how this topic can be studied during the Spanish classes in Lithuania and what is the receptivity of sociocultural elements among the local students. This paper also talks about the intercultural competences of the students, and the process of assimilation of cultural behaviours, which are different from the native culture. In order to achieve the aim, the data collection was carried on among students through observations and interviews in depth, using a qualitative method. The opinions and interpretations of Spanish and Hispanic traditions, celebrations and customs given by the students, were used for the qualitative analysis. The results of the research showed that students’ perception of the Spanish-speaking world contains prejudiced ideas and this is why it is important to include the sociocultural content in the classes of Spanish as a foreign language
Internet: https://doi.org/10.2478/sm-2019-0020
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102026/1/ISSN2335-2027_2019_N_15.PG_195-218.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/102026
https://doi.org/10.2478/sm-2019-0020
Affiliation(s): Kalbų ir kultūrų skyrius
Socialinių mokslų fakultetas
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2019, nr. 15
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

62
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

38
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.