Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101898
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Marazaitė, Sandra
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Klientų pasitenkinimas paslaugomis Kauno miesto savivaldybės pavyzdžiu
Other Title: Customer satisfaction with the services of Kaunas City Municipality
Extent: 65 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Pasitenkinimas;Savivaldybė;Klientai;Satisfaction;Municipality;Customers
Abstract: Magistro darbo tikslas – ištirti klientų pasitenkinimą Kauno miesto savivaldybės paslaugomis ir pateikti pasiūlymus kaip jį pagerinti. Vartotojų pasitenkinimo ir viešųjų paslaugų teikimo analizė teoriniu pagrindu leido atskleisti viešųjų paslaugų teikimo ir vartotojų pasitenkinimo matavimo priemonių taikymą Lietuvoje bei išskirti viešųjų paslaugų administravimo proceso pagrindinius etapus ir jų įgyvendinimą sąlygojančių veiksnių ypatumus. Tyrimo rezultatai parodė, jog galima išskirti būdus patobulinti paslaugų teikimo kokybę ir vartotojų pasitenkinimo lygį numatant konkrečias priemones, kaip derėtų pagerinti paslaugų teikimo lygį. Gauti tyrimo rezultatai gali būti toliau naudojami tiriant vartotojų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis, lyginant su anksčiau gautais rezultatais.
The aim of this Master's thesis is to investigate customer satisfaction with Kaunas City Municipality services and to make suggestions how to improve it. The analysis of consumer satisfaction and public service provision on a theoretical basis revealed the application of public service and consumer satisfaction measurement tools in Lithuania and highlighted the main stages of the public service administration process and the peculiarities of factors influencing their implementation. The results of the study showed that there are ways to improve the quality of service provision and the level of customer satisfaction by providing concrete measures to improve the service level. The resulting survey results can be further used to investigate consumer satisfaction with the service they receive, compared to previously obtained results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101898
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

339
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1,147
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons