Logo

Geografija ir edukacija: mokslo almanachas / Geography and Education: Science Almanace 54 Community home page

ISSN 2424-5194

„Geografija ir edukacija: mokslo almanachas“ yra akademinis žurnalas skirtas įvairiems geografijos edukacijos aspektams analizuoti. “ Žurnale skelbiami straipsniai, kurių temos atspindi geografijos aktualijas mokykloje ir visuomeniniame gyvenime, studijų procese ir moksle; apžvelgiama geografijos edukacijos situacija ir perspektyva, studijų ir karjeros klausimai, informacinės sistemos ir jų taikymas edukacijoje.

“Geography and Education: Science Almanac“ is an academic peer-reviewed journal devoted to analyze various aspects of geography education.. The topics of articles reflect the nowadays topicalities of geography associated with school, studies and science, such as: situation and perspective of geography education: issues of studies and career; information systems and their application in education.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions