Agricultural Engineering / Žemės ūkio inžinerija

Permanent URI for this community

ISSN 2345-0371

The journal of “Agricultural Engineering” is an international medium for the publication of multidisciplinary and interface between agriculture engineering and other fields of science works. The Aim of journal is to publish original research papers dealing with the mechanization of crops cultivation and animal husbandry; energy production including green energy engineering; development, maintenance and reliability of agricultural machinery; solving of agricultural engineering problems and other related subjects of investigation.

Žurnalas „Žemės ūkio inžinerija“ yra tarptautinis leidinys, skirtas žemės ūkio inžinerijos ir kitų mokslo sričių mokslinių tyrimų rezultatams skelbti. Žurnalo tikslas – publikuoti originalius mokslo darbus, susijusius su javų auginimo ir gyvulininkystės mechanizavimu; energijos gamyba, įskaitant ekologiškos energijos inžineriją; žemės ūkio technikos tobulinimu, technine priežiūra ir patikimumu; žemės ūkio inžinerijos problemų sprendimu ir kitais su tuo susijusiais klausimais.