Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100927
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stravinskienė, Vitalija
Title: Vilniaus miesto etninė-demografinė padėtis: 1944–1951 metai
Other Title: Ethnic-demographic situation in Vilnius city: 1944–1951
Is part of: Istorija, 2014, t. 95, nr. 3, p. 40-57
Date: 2014
Keywords: Vilnius;Demografiniai pokyčiai;Lenkai;Rusai;Lietuviai;Vilnius;Lithuanians;Demographic changes;Poles;Russians
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama Vilniaus m. demografinė raida 1944–1951 m., ieškoma atsakymų į klausimus, koks buvo Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos partinės vadovybės požiūris į Vilniaus miesto demografines problemas, kokie buvo priimti sprendimai joms išspręsti, kodėl būtent tokie sprendimai priimti ir kokie buvo jų rezultatai.
The article analyses the demographic development of the city of Vilnius in 1944–1951; it attempts to answer what approach was followed by the party leadership of the Lithuanian Soviet Socialist Republic towards the demographic problems of Vilnius, what decisions were made to solve them, why such particular decisions were taken and what their results were.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2014.05
https://hdl.handle.net/20.500.12259/100927
Appears in Collections:Istorija 2014, t. 95, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.