Logo

Socialinis ugdymas / Social Education 690 Community home page

ISSN 2351-6011

„Socialinis ugdymas“ yra periodinis, recenzuojamas socialinių mokslų žurnalas, skirtas aktualioms socioedukacinėms problemoms aptarti, tyrimams, plėtros darbams, socialinėms inovacijoms, monografijoms, mokslo renginiams pristatyti. Leidinio tikslas – skelbti socialinių mokslų sričių socialinės pedagogikos, vadybos, ekonomikos, sociologijos, komunikacijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, . atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, socialinės politikos, sociokultūriniais klausimais.

“Social Education” is a periodical, peer-reviewed social science journal for discussing topical socioeducational issues, research, development, social innovation, monographs, and science events. The aim of the publication is to publish interdisciplinary research in the fields of social pedagogy, management, economics, sociology, communication, philosophy and education in the fields of social sciences, not only in Lithuania, but also abroad, to give scientists from different academic communities the opportunity to participate in an open international debate on science, public education, social policy, and socio-cultural issues.

Žurnalo svetainė / Journal website (Open Journal Systems)

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Collections in this community