Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100404
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Buitkienė, Janina
Title: A canary in a coalmine: intertextuality of newspaper headlines
Other Title: Kanarėlė šachtoje: intertekstualumas laikraščių antraštėse
Is part of: Žmogus ir žodis, 2014, t.16, nr. 3, p. 26-35
Date: 2014
Keywords: Intertextuality;Reference;Links;Newspapers;Headlines;Intertekstualumas;Referencija;Ryšiai;Antraštė;Laikraštis
Abstract: The article, first of all, addresses the issue of the role and importance of intertextuality in verbal and visual texts in general. In particular, the focus is on the mass media, namely, newspaper headlines which are treated as texts interacting both with the article texts and the surrounding world, established in the reader’s schemata. Headlines, consequently, fulfil a multipurpose function: convey the information, contained in the article, set the tone of the newspaper, reflect various emotions etc. British quality and compact newspapers, The Daily Express, The Times, The Independent, The Guardian, The Observer, and The Daily Telegraph, served as the object of this research. The aim was to show the functioning of intertextual links and point to the domains of their reference. Such approaches as content analysis, critical discourse analysis and discourse analysis were used to prove the importance of intertextuality in developing the reader’s critical reading activities. The analysis prompted that intertextual links function intertextually (endophorically) and intratextually (exophorically). The sphere of their referencing is wide and heterogeneous; it includes the royal family, events in other countries, politics, literature, art, military sphere, language.
Straipsnyje bendrais bruožais aptariamas intertekstualumo vaidmuo ir svarba skirtingų žanrų tekstuose. Laikraštinis diskursas intertekstualumo plotmėje buvo nagrinėtas kalbininkų įvairiais aspektais; šiame straipsnyje dėmesio centre yra straipsnių antraštės. Į antraštes žiūrima kaip į užbaigtus tekstus, kurie sąveikauja tiek su straipsnių tekstais, tiek su mus supančiu ir mums žinomu pasauliu, kuris įtvirtintas mūsų, kaip skaitytojų, schematose. Straipsnių antraštės yra daugiafunkcės: jos, visų pirma, glaustai perteikia straipsnio turinį, išreiškia laikraščio leidėjų nuostatas, atspindi įvairias nuotaikas ir taip patraukia skaitytojo dėmesį. Deja, jos gali būti ir dviprasmiškos bei intriguojančios, o tai irgi skatina skaitytojo susidomėjimą. Tyrimo šaltiniais pasirinkti šie britų dienraščiai: The Daily Express, The Times, The Independent, The Guardian, The Observer ir The Daily Telegraph. Tyrimu buvo siekiama apžvelgti kuo įvairesnes intertekstualumo apraiškas straipsnių antraštėse. Analizė parodė, kad antraštės funkcionuoja intertekstualiai (endoforiškai) ir intratekstualiai (egzoforiškai). Antraščių intertekstualumo šaknys stebimos įvairiose gyvenimo srityse, pvz. karališkoji šeima, šalies vidaus ir užsienio įvykiai, literatūra, menas, sportas, karinė sfera, kalba.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.011
https://hdl.handle.net/20.500.12259/100404
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2014, t. 16, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

458
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.