Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100354
Type of publication: Mokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Stankaitis, Romualdas
Title: Rinkodaros pagrindai : metodinė priemonė
Extent: 142 p
Publishing data: Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla
Date: 2018
Keywords: Ekonomika;Rinkodara;Metodinės priemonės
ISBN: 9786094711299
Abstract: Rinkodara yra vienas iš ryškiausiai matomų rinkos elementų viešajame sektoriuje. Švietimo įstaigos, universitetai savo veikloje vis dažniau taiko rinkodaros priemones, siekdami pritraukti kuo daugiau moksleivių ar studentų, pasitelkę viešuosius ryšius siekia formuoti patrauklų, šiuolaikišką institucinį įvaizdį. Todėl edukologijos studijas baigusiems absolventams yra būtina žinoti esminius rinkodaros principus, mokėti juos pritaikyti praktinėje veikloje. Metodinė priemonė skirta studijų programų dalyviams padėti įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų rinkodaros planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityse. Susipažinę su metodinėje priemonėje pateikta medžiaga, studentai žinos pagrindinius rinkodaros principus ir kategorijas, rinkodaros priemonių taikymo metodus, elektroninės rinkodaros ypatumus, rinkos duomenų analizės metodų taikymo sritis, gebės analizuoti rinkos ir konkurencinės aplinkos veiksnius, lemiančius verslo organizacijos elgseną besikeičiančioje aplinkoje, įvertinti paklausos tendencijas ir nustatyti vartotojų poreikių tenkinimo būdus bei tam skirtų produktų efektyvų pateikimą rinkai. Leidinyje pateikiamas rinkodaros terminų žodynas, kuriame paaiškinamos pagrindinės rinkodaros sąvokas ir terminai, padės išsamiau nagrinėti rinkodaros profesinėje literatūroje analizuojamus reiškinius. Geriau suvokti rinkodaros esmę bei procesus pagelbės sutrumpintai nurodoma rinkodaros paskaitų vaizdinė medžiaga. Po kiekvienos dalyko temos yra pateikiami savitikros klausimai ir užduotys, taip pat nuorodos į literatūros šaltinius
Internet: https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:28963243/datastreams/MAIN/content
https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:28963243/datastreams/MAIN/content
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml4.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.