Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/148914
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Cukrinių runkelių, išaugintų skirtingose žemdirbystės sistemose, kokybės tyrimai

1999, Baltramaitytė, Daiva, Gavenauskas, Algirdas, Rutkovienė, Vida