Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/148914
Now showing 1 - 10 of 12
No Thumbnail Available
Publication

Agroaplinkosaugos mokymo, konsultavimo ir informavimo sistemos kūrimas Lietuvoje

2005, Žekonienė, Vanda, Baltramaitytė, Daiva

No Thumbnail Available
Publication

The Influence of Organic Farming on NPK Balance

2003, Pekarskas, Juozas, Baltramaitytė, Daiva, Rutkovienė, Vida

No Thumbnail Available
Publication

Crop Yield and Quality in Different Agricultural Systems = Augalų derlius ir jo kokybė skirtingose žemdirbystės sistemose

2001, Rutkovienė, Vida, Baltramaitytė, Daiva, Stancevičius, Antanas

No Thumbnail Available
Publication

Integrated research on production systems and products quality

2000, Rutkovienė, Vida, Baltramaitytė, Daiva, Stancevičius, Antanas

Research in Lithuania on the influence of farming systems on production and quality of barley, winter wheat and sugarbeet is outlined. Overall crop yield was 27% lower in organic than in conventional systems. Barley yield was affected most, being only 61% of conventional yields. Quality of wheat cv. Zentos grain was higher in the conventional than the organic system, whereas sugarbeet quality was higher in organic systems.

No Thumbnail Available
Publication

Ekologinio ūkininkavimo įtaka NPK balansui

2003, Pekarskas, Juozas, Baltramaitytė, Daiva, Rutkovienė, Vida

No Thumbnail Available
Publication

Vasarinių miežių auginimo technologija ekologiniame ūkyje

2002, Žekonienė, Vanda, Daugėlienė, Nijolė, Baltramaitytė, Daiva

No Thumbnail Available
Publication

Dirvožemio agrocheminių savybių ir humuso kiekio kitimas skirtingose žemdirbystės sistemose glėjiškame išplautžemyje

2000, Baltramaitytė, Daiva

No Thumbnail Available
Publication

Vasarinių miežių auginimo technologija ekologiniame ūkyje

2003, Žekonienė, Vanda, Daugėlienė, Nijolė, Baltramaitytė, Daiva

No Thumbnail Available
Publication

Influence of Organic Farming on Dynamics of Soil Agrochemical Characteristics = Ekologinio ūkininkavimo poveikis dirvožemio agrocheminių savybių pokyčiams

2001, Pekarskas, Juozas, Baltramaitytė, Daiva, Gavenauskas, Algirdas

No Thumbnail Available
Publication

Agronomijos pagrindai. D. 1: Ūkininkavimas ekologiškai jautriuose, lengvai pažeidžiamuose dirvožemiuose : paskaitų konspektas MF ir kitų fak. studentams

2000, Žekonienė, Vanda, Baltramaitytė, Daiva, Dautartaitė, A.