Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/148914
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Publication

Ekologinio ūkininkavimo įtaka NPK balansui

2003, Pekarskas, Juozas, Baltramaitytė, Daiva, Rutkovienė, Vida

No Thumbnail Available
Publication

Dirvožemių mikroorganizmų paplitimo ir hidrolazių aktyvumo kitimas skirtingose žemdirbystės sistemose glėjiškame išplautžemyje

2000, Rutkovienė, Vida, Baltramaitytė, Daiva