Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/148914
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Publication

Influence of Organic Farming on Dynamics of Soil Agrochemical Characteristics = Ekologinio ūkininkavimo poveikis dirvožemio agrocheminių savybių pokyčiams

2001, Pekarskas, Juozas, Baltramaitytė, Daiva, Gavenauskas, Algirdas

No Thumbnail Available
Publication

Cukrinių runkelių, išaugintų skirtingose žemdirbystės sistemose, kokybės tyrimai

1999, Baltramaitytė, Daiva, Gavenauskas, Algirdas, Rutkovienė, Vida