Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/148914
Now showing 1 - 7 of 7
No Thumbnail Available
Publication

The Influence of Organic Farming on NPK Balance

2003, Pekarskas, Juozas, Baltramaitytė, Daiva, Rutkovienė, Vida

No Thumbnail Available
Publication

Agronomijos pagrindai. D. 1: Ūkininkavimas ekologiškai jautriuose, lengvai pažeidžiamuose dirvožemiuose : paskaitų konspektas MF ir kitų fak. studentams

2000, Žekonienė, Vanda, Baltramaitytė, Daiva, Dautartaitė, A.

No Thumbnail Available
Publication

Cukrinių runkelių, išaugintų skirtingose žemdirbystės sistemose, kokybės tyrimai

1999, Baltramaitytė, Daiva, Gavenauskas, Algirdas, Rutkovienė, Vida

No Thumbnail Available
Publication

Vasarinių miežių auginimo technologija ekologiniame ūkyje

2002, Žekonienė, Vanda, Daugėlienė, Nijolė, Baltramaitytė, Daiva

No Thumbnail Available
Publication

Dirvožemio agrocheminių savybių ir humuso kiekio kitimas skirtingose žemdirbystės sistemose glėjiškame išplautžemyje

2000, Baltramaitytė, Daiva

No Thumbnail Available
Publication

Crop Yield and Quality in Different Agricultural Systems = Augalų derlius ir jo kokybė skirtingose žemdirbystės sistemose

2001, Rutkovienė, Vida, Baltramaitytė, Daiva, Stancevičius, Antanas

No Thumbnail Available
Publication

Dirvožemių mikroorganizmų paplitimo ir hidrolazių aktyvumo kitimas skirtingose žemdirbystės sistemose glėjiškame išplautžemyje

2000, Rutkovienė, Vida, Baltramaitytė, Daiva