Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 2 of 2
 • ETD
  UAB "Hertransus" stateginis planavimas
  [Strategic planning of „Hertransus“ Ltd]
  master thesis
  Niedvaras, Simonas
  2010-11-12
  Baigiamojo magistro darbo tikslas – „UAB „Hertransus“ strateginis planavimas“. Darbe tiriama, koks strateginio planavimo modelis geriausiai tiktų minėtos įmonės tikslams pasiekti. Darbas susideda iš trujų dalių: 1) strateginis planavimas ir jo reikšmė įmonėms; 2) iš kokių dedamųjų dalių susideda strateginis planavimas; 3) sugeneruojami strateginio planavimo modeliai ir vieno jų pritaikymas pasirinktai įmonei. Pirmojoje magistro darbo dalyje nagrinėjama strateginio planavimo reikšmė įmonėms. kokią vietą strateginis planavimas užima įmonės veikloje ir kuo jis svarbus. Šioje dalyje nagrinėjami teoriniai starteginio planavimo apibrėžimai leidžia nustatyti kintamuosius, pagal kurios analitinėje dalyje analizuojami pasirinktos įmonės strateginio planavimo ypatumai. Antrojoje dalyje nagrinėjami išorės tisioginiai ir netiesioginiai veiksniai, lemiantys įmonės planuojamos strategijos parinkimą, atskleidžiami kiti strateginio planavimo aspektai: strategijos organizavimas, valdymas, kontrolė. Trečiojoje dalyje atskleidžiami įmonės vizija, misija ir tikslai. SWOT analizės metu išgryninamos įmonės galimybės, grėsmės, stiprybės bei silpnybės. Taip pat trečioje dalyje autorius sugeneruoja tris strateginio planavimo modelius, kurių vienas, atsižvelgus į UAB „Hertransus“ ateities tikslus, galėtų būti pritaikytas įmonės ateities planavime. Baigiamojoje darbo dalyje autorius pritaiko ir po to parenka jo manymu labiausiai įmonei tinkantį modelį. Darbą sudaro: įvadas, strateginio valdymo teoriniai aspektai, įmonės pristatymas, veiklos analizė, projektiniai sprendimai įmonės strateginio plano įgyvendinimui, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai.
    77  34
 • ETD
  Klaipėdos regiono medienos pramonės mažų ir vidutinių įmonių grupės strategijos formavimas
  [Strategic formation process of Klaipeda region wood industry’s (except furniture) small and medium-sized enterprises]
  master thesis
  Aleksandravičiūtė - Kaikarienė, Vaida
  ;
  Aleksandravičiūtė, Vaida
  2009-04-24
  Dabartinė ekonominė situacija pasaulyje ir Lietuvos įmonių veikla tarptautinėje rinkoje reikalauja greitos orientacijos ir gebėjimo racionaliai spręsti įmonėse iškilusias problemas. Tinkamas strategijos pasirinkimas garantuoja įmonei išlikimą sunkiomis konkurencingomis sąlygomis. Taip pat įmonės strategijos kūrimas ekonominio sąstingio metu yra puikus metas vadovams taisyti klaidas, įvertinti visas strategines alternatyvas ir galbūt ryžtis esminiams pokyčiams. Akivaizdu, kad strateginis planavimas ir valdymas šiandien yra labai aktuali tema didžiajai daugumai Lietuvos įmonių. Darbo tyrimo objektas - Klaipėdos regiono medienos pramonės, išskyrus baldus, mažų ir vidutinių įmonių strateginio formavimo procesas.
    93  13