Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Klaipėdos regiono medienos pramonės mažų ir vidutinių įmonių grupės strategijos formavimas

2009-04-24, Aleksandravičiūtė - Kaikarienė, Vaida, Aleksandravičiūtė, Vaida, Kvedaravičius, Jonas

Dabartinė ekonominė situacija pasaulyje ir Lietuvos įmonių veikla tarptautinėje rinkoje reikalauja greitos orientacijos ir gebėjimo racionaliai spręsti įmonėse iškilusias problemas. Tinkamas strategijos pasirinkimas garantuoja įmonei išlikimą sunkiomis konkurencingomis sąlygomis. Taip pat įmonės strategijos kūrimas ekonominio sąstingio metu yra puikus metas vadovams taisyti klaidas, įvertinti visas strategines alternatyvas ir galbūt ryžtis esminiams pokyčiams. Akivaizdu, kad strateginis planavimas ir valdymas šiandien yra labai aktuali tema didžiajai daugumai Lietuvos įmonių. Darbo tyrimo objektas - Klaipėdos regiono medienos pramonės, išskyrus baldus, mažų ir vidutinių įmonių strateginio formavimo procesas.