Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 1 of 1
 • ETD
  Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo veiklos strategija
  [Strategy of nursing care, long-term treatment and palliative nursing care services]
  master thesis
  Kuliešienė, Vida
  2010-11-12
  Teorinėje darbo dalyje apžvelgiami įvairių autorių teiginiai apie strateginio valdymo esmę, principus, metodologijas bei strateginio organizacijų vystymosi sampratą ir etapus. Analitinėje darbo dalyje pateikiami slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo Vilniaus ir Alytaus apskrityse duomenys. Išanalizuoti stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai, bei pacientų, gavusių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, skaičiaus kitimo tendencijos. Atlikta SWOT, PEST analizė, palyginamoji susirgimų, sąlygojusių pacientų slaugos poreikį, analizė. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti strateginiai tikslai: 1. Paslaugų kokybės ir dėmesio pacientui užtikrinimas per įstaigų konkurenciją. 2. Nelegalių finansavimo šaltinių vertimas legaliais. 3. Galimybė visų nuosavybės rūšių sveikatos priežiūros įstaigoms lygiomis sąlygomis konkuruoti dėl pacientų, o ne dėl ligonių kasų pinigų.
    52  33