Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154401
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Project

Piliečių įtraukimo į Vytauto Didžiojo universiteto mokslo kampanijas skatinimas, sukuriant palankią ekosistemą panaudojant piliečių surinktų duomenų panaudojimui moksliniuose tyrimuose (VisDuomUo)