General Statistics

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 1554
NA - North America 80
AS - Asia, other 59
OC - Oceania 5
AF - Africa 4
SA - South America 3
Total 1705
Country #
LT - Lithuania 1094
DE - Germany 220
US - United States of America 79
RU - Russian Federation 55
IE - Ireland 48
SE - Sweden 37
IT - Italy 23
FR - France 21
ID - Indonesia 13
GB - United Kingdom 11
other - Other Country 188
Total 1789
City #
Kaunas 535
Vilnius 310
Moscow 55
Šiauliai 34
Ilmenau 27
Klaipėda 24
Arezzo 22
Jonava 11
Jurbarkas 11
Oslo 11
other 701
Total 1741
Most viewed items #
ID: 020cbc5a-d3fe-4b11-ba60-78e48270e40e - Pasitikėjimo lūžiai mokytojų ir mokyklų vadovų profesiniame gyvenime 208
ID: 16d12a66-f7f8-452e-8c4c-dbcce8001438 - Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į savarankišką lėtinių ligų valdymo procesą 173
ID: 3f57e890-526b-4b03-97a5-30929b34f0d1 - Universiteto dėstytojų ir jų studentų savireguliacinis mokymasis socialiniuose internetiniuose tinkluose 90
ID: 11e82eb7-f30b-4913-92b6-86097ef3ad0b - Daugiaperspektyvio požiūrio ugdymo raiška Lietuvos istorijos vadovėliuose 81
ID: 9771bf58-7324-426f-bb0d-b713db915709 - 15-18 metų paauglių emocijų ir elgesio sunkumų raida: kitimas ir sąveika su suvokta tėvų elgesio ir psichologine kontrole ketverių metų laikotarpiu 77
ID: 23b4fd5a-c0e5-41f7-a0b6-4a2fd93ad2cc - The engagement of older adults in self-management of chronic illnesses 70
ID: 8741dbd6-53b0-4ab7-a746-28eb2473b328 - Vyrų ir moterų profesinė socializacija technologijos moksluose 70
ID: 5b55e06f-4997-4718-92d8-b6ad06b3781d - The importance of relationship between personality traits and motivational aspects in explaining risky driving among traffic offenders 68
ID: 3bd39655-c0a7-4df4-87cd-75d798a0e62d - Proffessional socialization of men and women in technological sciences 65
ID: 4c8476f6-1982-4b10-afa8-113f5ab159c4 - Rizikingai vairuoti motyvuojančių veiksnių ir asmenybės savybių sąsajos svarba paaiškinant vairuotojų, netekusių teisės vairuoti, rizikingą vairavimą 65
ID: e530ac85-e270-4db8-bec7-ea50bbbe8f2b - Verslumo mokymosi transformacijos verslo veiklose 62
ID: 01afa020-31a4-4d4d-8dcb-937cea049e08 - Universiteto mokslininko akademinės veiklos fenomenologinės dimensijos 58
ID: 97ad15b9-9c99-4b7d-b249-fee40a87db65 - Motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį reabilitacijos laikotarpiu 55
ID: d5a5979d-5174-4748-8fa8-7af19bc266e3 - Partnerystės kūrimas po skyrybų: sociologinių veiksnių analizė 55
ID: dc3f0310-2bde-4d9c-b774-f749243fa8fe - Nuostatų dėl rizikingo vairavimo, vairavimo saviveiksmingumo ir baimės kitimai mokymosi vairuoti metu ir jų svarba vėlesniam pradedančiųjų vairuotojų rizikingam vairavimui numatyti 54
ID: 4c05e695-4d99-4073-8494-23fc147ee1a6 - Religija ir žiniasklaida Lietuvoje: religinės įvairovės diskurso bruožai 1990–2015 m. 51
ID: 62ac0cde-f9bd-4f52-b17f-75870098e6c3 - Phenomenological dimensions of university scholars' academic activities 49
ID: 2ca01156-3fe0-4d74-a8ba-cfdf3bb1c6ab - Religious change after totalitarianism. Cultural trauma and the Inner Healing Movement in post-socialist Lithuania 45
ID: e1cd07ee-b6eb-4851-b784-ba99d2d7be41 - Changes of attitudes towards risky driving, driving self-efficacy and fear of driving during learning to drive and their significance for prediction of subsequent risky driving of novice drivers 44
ID: ada0b382-226a-4cf1-bf30-81df9deb9005 - Religion and media in Lithuania: features of religious diversity discourse in 1990–2015 42
ID: ed068b13-00a2-4d4d-867a-38bba248250a - Religinė kaita po totalitarizmo. Kultūrinė trauma ir Vidinio išgydymo judėjimas postsocialistinėje Lietuvoje 41
ID: 347f6a54-aa93-4f23-8e4e-7734380313c4 - Motivational interviewing efficacy on strengthening ischemic heart disease patients’ motivation to change unhealthy behavior during rehabilitation period 39
ID: 9ae96aa3-a3ed-4ccd-b6c5-27e212c44e92 - The development of emotional and behavioral problems in 15-18 year old adolescents: change and interaction with the perceived parental behavioral and psychological control during 4 years period 38
ID: 644a744d-9520-40fb-a97c-24827ffd5efc - Entrepreneurial learning transformations into business activities 37
ID: 8dc2aa71-ec06-47f4-b3fa-2228abba0695 - University teachers and their students self-regulated learning in social networks 35
ID: a0ddc51b-ac34-405f-a9f0-58e546a5a60c - Expression of multiperspectivity approach development in textbooks on Lithuanian history 35
ID: aea8e456-2bb8-4ef4-98f0-c50f2ed6ef6f - Partnership after divorce: analysis of sociological factors 25
ID: 2b8f92b8-e021-4ea1-9468-5ca88520f119 - Prekariško gyvenimo veiksniai, formos ir praktikos Lietuvoje 16
ID: 61f15d33-4096-41a6-828b-ff23492d8d3e - Reasons, forms and practices of precarious life in Lithuania 15
ID: 0e576713-601a-4731-b8ea-1719057e3b98 - The impact of pupils‘ self-esteem, locus of control and perceived social support on the effectiveness of anger management interventions, based on cognitive-behavioural theory 13
ID: 117b33f1-3e95-4f4f-90fd-623cf4d45464 - Mokinių savigarbos, kontrolės lokuso ir subjektyviai suvokiamos socialinio palaikymo reikšmė pykčio valdymo intervencijų, grįstų kognityvine elgesio teorija, efektyvumui 13
Total 1789


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2019 10 0335317 175574135 44105 534
2020 6138 561007538 663642125 63106 806
2021 8257 54604944 2039440 00 449
Ever 1789