General Statistics

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 580404
NA - North America 25458
AS - Asia, other 12792
AF - Africa 1629
OC - Oceania 999
SA - South America 891
Total 622173
Country #
LT - Lithuania 471461
DE - Germany 52739
US - United States of America 24293
UA - Ukraine 12265
IT - Italy 12218
GB - United Kingdom 5491
IE - Ireland 5156
SE - Sweden 3607
HK - Hong Kong 2204
NL - Netherlands 2010
other - Other Country 88377
Total 679821
City #
Kaunas 159954
Vilnius 149864
Klaipėda 17321
Šiauliai 13098
Kyiv 11783
Ashburn 11659
Panevezys 8952
Ravenna 7359
Alytus 7020
Jurbarkas 4724
other 245995
Total 637729
Most viewed items #
ID: b506e46d-54ff-45ed-b0dc-58deeab2b337 - The effect of influencer marketing on customer behavior. The case of "YouTube" influencers in makeup industry 3725
ID: f36812b3-1f1c-4d35-ad20-35e0aaef99a0 - Socialinę riziką patiriančių šeimų patirtys vertinant socialinio darbuotojo pagalbą 1963
ID: b72ddb05-4b8d-42a1-a349-582ee63a5ec9 - Vidinės ir išorinės komunikacijos derinimas: AB „Telia Lietuva“ atvejis 1780
ID: 78e48e4e-3674-48ac-8e44-058cd9ea9c2f - Bevardės giminės būdvardžių reikšmės sakytinėje lietuvių kalboje 1564
ID: efc16165-3f0b-4bbb-9144-6d56c7f85f83 - Socialinio darbuotojo etinės dilemos kompleksinės pagalbos sistemoje atpažįstant ir reaguojant į smurtą prieš vaiką 1504
ID: 1f193e7c-8cda-4558-9341-fa0eefad4283 - Marketing strategy of a company using shared economy business model. The case of “Airbnb” 1242
ID: e290eb0b-066b-4a34-a1f9-de318d133b6c - Atvejo vadybos metodas teikiant pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms: nuo procedūrų iki pagalbos 1081
ID: ca26cccd-4d8c-4d37-9268-f84ed20f039e - Ar drausminės atsakomybės reguliavimas naujajame Darbo kodekse neapriboja darbuotojo teisės apsiginti? 963
ID: 767de6ce-d2c6-4922-8d1e-3ceab38036c9 - Socialinės medijos - jaunimo nuomonių formavimo(si) kontekste 937
ID: 7c841726-e5b3-4b2c-be2c-aa64f1331e7a - Socialinio darbuotojo vaidmenys dirbant su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis: vaidmens ir pagalbos prasmingumo sąsajos 889
ID: d6dae56c-aa62-4b7e-9405-893d961d886e - JAV lietuvių humoras XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje 770
ID: 222a8c8c-591d-404f-a628-606885999669 - Pedagogų pamokos metu naudojami paauglių (15-17 m.) mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai 748
ID: 7e923fca-b281-4d46-8c18-734698509e62 - Nuomonės formuotojų komunikacija socialinėse medijose 732
ID: d69b91f4-902e-4c9a-9e14-59004dd7bc56 - New public diplomacy in the digital age: the case of “Fridays for Future” 722
ID: 1bf1b658-ba6a-4f0b-a1f6-77380c1c45d2 - Įmonės ,,Artimartas'' marketingo strategijos tobulinimas 675
ID: ab456b87-149d-44d4-977b-7793c2d3cead - LEAN sistemos diegimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose veiksmingumas 634
ID: f685da8b-743f-4138-a2a3-ad423a9290f0 - Jaunesniojo amžiaus paauglių fizinis aktyvumas Covid-19 pandemijos metu 621
ID: 7bccdd17-99c3-4067-b8ac-cde5fe36c913 - Marketingo komunikacija kaip prekybos tinklų vartotojų lojalumo formavimo priemonė. „Maxima“ ir „Lidl“ atvejai 604
ID: 42f5b390-66aa-423d-9609-4d708c9ba6fa - Įtraukiojo ugdymo principų realizavimas skirtingose ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) aplinkose 591
ID: 8dd431e6-f424-44bf-857c-afeed633ea78 - Ar smurto artimoje aplinkoje bylose taikytinas susitaikymo institutas? 586
ID: 52feb917-0f3e-43ee-88fd-1967a3788d12 - Socialinio darbo potencialas probacijoje stipriųjų pusių perspektyvos požiūriu 554
ID: e49b546e-0187-486e-8cc8-d02e61361cd5 - Edukacinės aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, pradiniame ugdyme 529
ID: 17bb6f0a-226c-4da6-8207-719516e9e2ce - Socialinių paslaugų teikimo tobulinimas 522
ID: 18f454f4-fb83-44e6-a39b-b9c5c9d06f32 - Socialinę riziką patiriančių šeimų sąmoningas pokytis socialinių paslaugų procese 520
ID: 109906e9-6921-4474-8bdc-9dc3037bbf32 - Pedagogo ir šeimos vaidmenys ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiko emocinį intelektą 518
ID: b256124d-da22-4e38-a6d5-626452df728e - "X" įmonės logistinių procesų valdymo gerinimas 518
ID: c3eebffe-8390-4154-a4dc-598fdaa2fe67 - The causes and results of Lithuania's participation in NATO missions 514
ID: 272017e9-2693-40ba-b8c4-fe15f56fc9ff - Tarinio raiška gramatinėmis formomis sintaksiškai anotuotame lietuvių kalbos tekstyne ALKSNIS 512
ID: d940593b-d0a8-4b08-a9bd-ccc73dfb7657 - Brand management that creates value to customer: the case of Zara brand 507
ID: 0d1cb5e0-27ca-4106-9a88-294b89e12b55 - Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinis raštingumas: rašytinė kalba 503
ID: efb991b0-fba8-4978-8acf-5f29d835d86a - Ikimokyklinio ugdymo kokybė valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose vadovų ir tėvų požiūriu 493
ID: 9a208217-b435-4a61-8ad4-03711c94ede8 - Ar internetinė erdvė laikytina vieša vieta viešosios tvarkos sutrikdymo atveju? 486
ID: 86c57c17-a34b-4bec-9ec8-f1b500a63a29 - Žmogiškųjų išteklių kompetencijų vertinimas "X" organizacijoje 482
ID: 11b03f79-a271-4687-9e7b-c15329b89365 - Anime (sub)kultūra Lietuvoje: globalaus fenomeno lokali raiška 481
ID: 6818169d-e876-4b4f-9b3c-5b35a5b45fde - Socialinė atsakomybė įmonių strateginėje plėtroje 481
ID: 0909386e-8f8c-4bd1-910d-28bda88189f8 - Interaktyviosios edukacijos samprata ir raiškos tendencijos Lietuvos muziejuose 476
ID: bc346ed2-7778-44a3-80f9-aed7335c2b0c - Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus polimorfizmo nustatymas 475
ID: f1c4fbb3-294e-4df6-a14e-add1c0bdc8f2 - Atsargų valdymo analizė ir tobulinimas N įmonėje 472
ID: 5ec63da6-9a27-4656-9344-efdb1e4a439e - LR BK 259 str. 2 d. atitiktis ultima ratio principo reikalavimams 466
ID: 42df7917-96d7-4271-bb11-a95a85a29fc3 - Pabaisko mūšis 1435 m. lūžio metai Lietuvos valstybingumo raidoje 465
ID: 0e3135be-586a-4a78-97f5-f9c762f4be71 - Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme 464
ID: 010afa70-cd2b-4e6e-8b02-0322ccca97ae - Socialinių tinklų lyderiai ir jų komunikacija: verbaliniai ir neverbaliniai aspektai 457
ID: 1adb61f5-69f1-456a-b296-f29ac5b04142 - Ar civilis asmuo turi teisę numušti bepilotį orlaivį, jei jis įsibrovė į jo privačios teritorijos oro erdvę? 447
ID: 65958cec-474b-49a0-a85f-335e9a363fdb - Socialinio darbuotojo, dirbančio vaikų dienos centre, profesionalumo paieškos 447
ID: c7fd437a-be36-4798-95cf-7e0a688c0f5a - Ar tikslinga kriminalizuoti žmogaus persekiojimo veiką LR BK? 445
ID: 90364462-bd32-4587-846c-779a1fd15111 - ES vaidmuo formuojant Lietuvos socialinę politiką: skurdo ir socialinės atskirties mažinimo problema 442
ID: 53d1100c-e028-43e6-bdf5-64533482442c - Sandėliavimo procesų tobulinimas gamybos įmonėse 436
ID: 0763cf1e-9924-44c8-ad4c-08d3427f1bf6 - Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinis raštingumas: sakytinė kalba 432
ID: c57134c4-b71b-44af-bf26-065286f8904b - Integruota marketingo komunikacija į rinką įvedant naują prekės ženklą 432
ID: 769f9127-cca3-44f8-81a8-6b7d5a9f3578 - Tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizavimo pokyčiai 429
ID: 13e7e328-ea8d-4613-9748-c31897c0286e - Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdant 3-6 m. vaikus 424
Total 37160


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2018 00 0000 00043 125 60
2019 9060 333587167496217 38865111756815180 1218913353 84023
2020 1380011205 13023177221986341248 13562102001439735460 2579861764 278042
2021 5317649424 56737478886501438073 7833000 00 318145
Ever 680270