General Statistics

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 6037
AS - Asia, other 432
NA - North America 198
AF - Africa 20
SA - South America 9
OC - Oceania 2
Total 6698
Country #
PL - Poland 3928
LT - Lithuania 1258
DE - Germany 597
US - United States of America 192
KR - Korea 163
SG - Singapore 125
SE - Sweden 90
HK - Hong Kong 82
GB - United Kingdom 51
CN - China 43
other - Other Country 445
Total 6974
City #
Warsaw 3926
Kaunas 614
Vilnius 319
Ilmenau 101
Ashburn 79
Klaipėda 72
Kretinga 64
London 38
Old Bridge 31
Panevezys 18
other 1657
Total 6919
Most viewed items #
ID: 46da249c-27ad-4e08-8c26-54f055c07881 - Socialinės medijos rinkiminėje komunikacijoje : lygios galimybės ar skaitmeninė atskirtis? 431
ID: ffc7aaf4-50f2-473e-a11e-39c254d11708 - Antraštės poveikis ir įtaka medijų komunikacijoje 368
ID: 02e3bd8c-d3d1-44dd-bbb1-728949be0deb - Mediatizuota politika – nauja tvarka, nauji veikėjai, nauja galia 308
ID: f8362d40-1c47-4f2b-81d2-680b84be50e0 - Svarstymų demokratija prieš naująją propagandą ir informacinius karus 256
ID: 4a69a71e-2ee7-4f1f-b0a3-f25a3c7292ba - Intelektualų tipologija socialinės teorijos ir filosofijos požiuriu 250
ID: cec5685e-70e5-4be9-879f-e8af370bce18 - Mechanisms of communicating the ‘other’ on social media : outlining a theory 248
ID: 90b55bff-ea7a-45b5-ae46-339778733142 - Informacinės erdvės svarba ir valdymas viešojoje valstybės komunikacijoje 218
ID: 4f32f0a2-da02-4854-9952-1e413264f18a - Politiniai žiniasklaidos galimybių aspektai 215
ID: 6fceeaf1-5690-41b3-8a7b-3cd0178c3e05 - (Re)constructing Russian soft power in post-Soviet region 208
ID: 3ebe98dd-383a-41a5-b33f-f430977d5655 - Leidinio „Agora“ - politinių komunikacijų studijų - deklaracija 197
ID: 6d6ff304-85e9-472b-a589-03e1d8f9e4b5 - Informacinis karas dėl atviros daugialypumų bendruomenės 190
ID: 51fad932-79c7-4c71-9633-84ae6e2fa5b3 - Retorika ir melas : sovietinės tarybos, lageriai ir ritualai 181
ID: cd85b0bf-47e1-4800-867f-680b8baeab53 - Politinės mediologijos objektas : informacijos transmisijos ir komunikacijos transgresija 178
ID: 45336ee4-eb74-4920-903e-34d8e1f6ad36 - Politinė sistema ir žiniasklaida : patronų ir klientų sąveika Lietuvoje 154
ID: 56d7e9fc-477a-498a-89a0-21f3b8c22521 - Eleonora Lassan. Lingvistika nustato diagnozę... : [recenzija] 153
ID: 3a0196ea-2851-4e48-98d3-bbbdd179a212 - „Poker Face“ komunikacinė anatomija 151
ID: 04895d07-7975-4e64-8f29-af0aee843ed4 - Baltijos šalių vaizdinys Rusijos internetinėje žiniasklaidoje : konfliktinio naratyvo aspektai 147
ID: ffd81fcb-5260-400a-894f-c62db422fcac - Transgresinė postindustrinių elitų elevacija : meritokratija – mediakratija – netokratija 146
ID: 77f03391-cd87-49ac-bed3-f738779af1f2 - Kaip politikai tampa jūsų Facebook „draugais“: apie disertaciją, kuri konceptualizuoja poveikį elektoratui socialinėse medijose 143
ID: bc8989c1-6ebb-4fcc-8ddd-965926d99b9c - Politikų įtaka kuriant Lietuvos visuomeninio transliuotojo modelį 141
ID: 0c747c24-8de6-43cf-839b-ce673bef31a0 - Žurnalisto profesijos demistifikavimas kaip padrąsinimo priemonė jūsų bendravimui su žiniasklaida 140
ID: e2778f28-1d53-4995-9f30-57a2f53a2a83 - Televizija ir valstybė : sąveikos metamorfozės 139
ID: d0721a56-9df6-43cb-a7a9-856021da714c - Politinės retorikos fenoptozė : memetikos dispozityvas mutopijos kontinuume 134
ID: e5577338-ec29-4c52-9a31-d295c0b1831a - Informacija apie Agora 2016, nr. 4 132
ID: b602dbe2-eaa4-4265-a47c-873ea186f658 - Informacinis saugumas : dispozityvinių metaforų optika 131
ID: 4caa93de-291d-4901-a153-65fc2fe48e58 - Antra knyga apie prezidentę 130
ID: 97d4380b-b8f5-48f7-bc61-67e7869763dc - Žiniasklaidos vaidmuo Biafros kare 129
ID: 2fcc90fc-07d8-4fee-a743-1da28815c99c - Europos integracijos idėjos Lietuvos Respublikos prezidentų metiniuose pranešimuose 1993–2013 m. 128
ID: 852fbf92-2d13-4be6-85d3-587552f30aa9 - Mediologijos prolegomenai 128
ID: 52c2f9d3-a93b-48e0-8a76-ae9957e1b756 - „Ketvirtosios valdžios“ paradoksas informuotoje kasdienybėje 127
ID: fd26de3b-7672-4de7-ade9-b1b355ea3f20 - Galia viešojoje diskusijoje : išgirstas kalbėjimas ir nelygybė 126
ID: 86b0f021-351e-47b0-910c-8c91af2d5284 - Pozityvaus visuomenės įsitikinimo ir savanorystės populiarinimo Lietuvoje studija 125
ID: bb296bc1-5a09-43f1-b26c-2985c33fc93d - Lenkų tautinės mažumos problemika internetinėje Lietuvos žiniasklaidoje 125
ID: 4d0309ff-044d-4db7-8a98-33552bb5012e - David Leigh, Luke Harding „WikiLeaks : atskleidžiant Juliano Assange’o karą su slaptumu“ 124
ID: 7d050438-7ffd-42d5-9629-c562574a68c9 - Prezidentės retorinio kūno abdukcija 124
ID: 14e9fae6-8c28-4cf4-910b-4c05d9b3d3c9 - Informaciniai karai kultūros semiotikos požiūriu (taikinys – tapatumas) 116
ID: ded07fa8-e4da-442c-acdb-9be462b41bb1 - Informacinio karo propedeutika Klaipėdos universitete 116
ID: f807878c-c612-4a6f-a8ac-1601fcfa7648 - Kintanti žiniasklaida kariniuose konfliktuose 115
ID: 24fa7dd2-2fd8-4c5d-aa52-3133fddb740f - Apie pastarojo dešimtmečio Japonijos viešąją diplomatiją 88
ID: c44c4be1-c8d8-4c07-9744-8280ca6e94c5 - Daktaro disertacija apie konfliktines komunikacijas politikoje 85
ID: 6103b2ff-06c7-4b7d-8920-df22acbee0b8 - Informacija apie Agora 2012, nr. 1 79
ID: e2bd116f-6271-429e-84ca-d923012d12eb - Informacija apie Agora 2013, nr. 2 77
ID: 0e177335-0a24-4680-bcf5-005a9fb55931 - Informacija apie Agora 2015, nr. 3 73
Total 6974


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2018 00 0000 0008 22 12
2019 6034 107155585301 188362462479 600335 3668
2020 399450 274441536292 2793272960 00 3294
Ever 6974