Credit Name
Aušra Rūtelionė
Surname, Name
Rūtelionė, Aušra
Name Variants
Rutelione, Ausra
Email
ausra.rutelione@vdu.lt
Other E-mails
Research Interests
Tvaraus vartojimo elgsena, prosocialus ir proaplinkosauginis įsitraukimas į tvarų vartojimą, vartotojų materializmas, žaliasis vartojimas, tvarus marketingas, tvarus ir sumanus turizmas / Sustainable consumption behavior, prosocial and pro-environmental engagement in sustainable consumption, consumer materialism, green consumption, sustainable marketing, sustainable and smart tourism.
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Dr. Aušra Rūtelionė yra VDU ŽŪA vyriausioji mokslo darbuotoja ir docentė. Stažavosi daugiau nei dešimtyje universitetų, dėstė Italijos, Kipro, Ispanijos, Portugalijos bei Olandijos universitetuose. Per pastaruosius 10 metų publikavo 24 mokslo straipsnius, iš kurių 24 proc. – ISI Web of Science leidiniuose, parengė ir publikavo 2 mokomąsias knygas. A. Rūtelionė yra daugiau nei 30 mokslo, MTEP ir vystymo projektų vadovė ar tyrėja. Nuo 2000 m. aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir Lietuvos MTEP ir realaus poveikio projektuose (COST, H2020, EIT, COSME, Interreg, Phare, Erasmus, MITA, LMT). Tyrėja yra AMA, EMAC narė, EMS (European Manufacturing survey) tyrėjų tinklo narė. Docentė yra EK Eurostars ir EASME/H2020 paraiškų ekspertė SHM tematikose / Assoc. prof. dr. Aušra Rūtelionė is senior researcher and assoc. professor at VMU Agriculture Academy, Bioeconomy Development Faculty. She has raised qualification in more than ten universities, has lectured in Italy, Spain, Cypriot and Netherlands universities. During past 10 years she has published 24 publications, 24 proc. of them in ISI Web of Science (now Clarivative Analytics WoS) journals, released two books. A. Rūtelionė was (is) the manager or researcher of more than 30 R&D and development projects. From 2000 she has actively participated in international and national research and real impact projects (COST, H2020, EIT, EASME, Interreg, Erasmus+, MITA, LMT). Researcher is the member of AMA and EMAC as well as EMS network. She is an expert of Eurostars and H2020 projects from 2012.
Loading... 24 0 1000 0 false