Surname, Name
Tekorius, Tomas
Status
Istorija / History