Jasinskas A..jpg picture
Surname, Name
Jasinskas, Algirdas
Email
algirdas.jasinskas@vdu.lt
Research Interests
Algirdo Jasinsko moksliniai darbai ir projektai susiję su pašarinių ir energetinių augalų nuėmimo ir ruošimo pašarui bei kurui technologijų kokybiniu, energetiniu ir aplinkosauginiu vertinimu, nuimtų ir perdirbtų augalų fizikinių-mechaninių savybių tyrimais, augalinės biomasės paruošimo ir naudojimo konversijai būdų ir techninių priemonių optimizavimu / Algirdas Jasinskas scientific works and projects related to energy and fodder crops harvesting and preparation for forage and fuel technologies qualitatively, energy and environmental assessment, determination of harvested and processed plant biomass physical-mechanical properties, optimization of plant biomass preparation and usage for conversion methods and technical means.
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false