Surname, Name
Preikšaitienė, Audrė
Main Affiliation