Surname, Name
Dapkus, Dalius
Main Affiliation
Email
dalius.dapkus@vdu.lt
Other E-mails
Research Interests
Nariuotakojų populiacijų ir bendrijų tyrimai, bestuburių gyvūnų apsauga, gamtamokslinė motyvacija, tarpdalykiniai ryšiai, mokytojų rengimas / Research of populations and communities of arthropods, conservation of invertebrates, motivation towards science subjects, interdisciplinary relationships, preparation of teachers
Curriculum Vitae
Status
Istorija / History
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false