Surname, Name
Petrokienė, Zita
Main Affiliation

PublicationsResults 1-16 of 16 (Search time: 0.011 seconds).

DateTitleAuthor(s)Type
12004Skirtingų sėjomainų agroekologinis įvertinimasAksomaitienė, Ramutė; Gužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
22006Skirtingai tręštų sėjomainos kultūrinių augalų įtaka fosforo migracijai agroekosistemojeGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
32006Pasklidusios vandens taršos fosfatais tyrimai įvairaus intensyvumo sėjomainų sąlygomis Graisupio baseineGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaconference paper
42006Azoto ir fosforo kaita Nevėžyje ir jo intakuoseGužys, Saulius; Berankienė, Laima; Pauliukevičius, Henrikas; Petrokienė, Zitaresearch article
52007Azoto junginių išplovimas skirtingo intensyvumosėjomainų sąlygomisGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
62008Skirtingo žemės naudojimo įtaka Nmin išplovimui drenažuGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
72009Mineralinio azoto apykaita agroekosistemoje nevienodo intensyvumo žemdirbystės sąlygomisGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
82003Mineralinio azoto apykaitos agroekosistemoje ryšys su jos produktyvumu ir jį nulemiančiais veiksniaisAksomaitienė, Ramutė; Gužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
92002Hidrologinio agroekosistemos režimo ryšys su biologiniu produktyvumuGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaconference paper
102006Fosfatų apykaita agroekosistemoje įvairaus intensyvumo sėjomainų sąlygomisGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
112002Sėjomainų produktyvumas ir poveikis NPK migracijai agroekosistemojeAksomaitienė, Ramutė; Kutra, Ginutis; Petrokienė, Zitaresearch article
122003Įvairaus intensyvumo sėjomainų įtaka augalų maisto medžiagų migracijai vidurio LietuvojeGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
132003Mineral nitrogen in soil and drainage water in different agrosystemsAksomaitienė, Ramutė; Gužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
142003Azoto išplovimo drenažu prognozavimasAksomaitienė, Ramutė; Petrokienė, Zitaresearch article
152008Agrotechnikos įtaka fosfatų išplovimui drenažuGužys, Saulius; Petrokienė, Zitaresearch article
162007Mineral nitrogen and phosphate cycles in different agroecosysternsAksomaitienė, Ramutė; Gužys, Saulius; Petrokienė, Zita; Kutra, Sauliusresearch article