Credit Name
Daiva Juknelienė
Surname, Name
Juknelienė, Daiva
Name Variants
Daiva Juknelienė
Personal Site
daiva.jukneliene@vdu.lt
Email
daiva.jukneliene@vdu.lt
Research Interests
Sustainable spatial planning: use of agricultural lands areas, landscape formation, qualitative landscape development scenarios, Land-use and land-cover change, Land Law and etc.
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Daiva Juknelienė 1994 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto žemėtvarkos inžinieriaus studijas ir 2005 m. finansų, apskaitos, vadybos ir verslo administravimo magistro studijas. Daiva Juknelienė 2020 m. apgynė daktaro disertaciją „Žemės naudojimo raidos Lietuvoje retrospektyva ir perspektyva” ir įgijo technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos krypties daktaro laipsnį. 1994–2004 m. dirbo Kauno apskrities viršininko administracijos, Kauno rajono žemėtvarkos skyriuje vyr. specialiste. 2004–2012 m. Daiva Juknelienė dirbo prodekane Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Nuo 1998 m. dirba Aleksandro Stulginskio universitete (nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo universitete) lektore ir yra Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos narė. Mokslinių interesų sritys: Aplinkos inžinerija, žemėtvarka, žemės teisė, žemės administravimas. Lektorė Daiva Juknelienė paskelbė daugiau nei 20 mokslinių publikacijų, dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose ir vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus Lietuvoje. Daiva Juknelienė finished her Engineer studies of Land Management at the Lithuanian University of Agriculture in 1994 and master studies of Master degree in Finances, Accounting, Management and Business Administration in 2005. Daiva Juknelienė in 2020 defended his doctoral dissertation “Land Use Development in Lithuania: Retrospection and Perspective”. In 1994–2004, Daiva Juknelienė worked as Chief officer at the Kaunas District Land Management Division. In 2004–2012, Daiva Juknelienė worked as Vice-Dean at the Kaunas Forestry and Environmental Engineering College. Since 1998, she has been working at the Aleksandras Stulginskis University (since 2019, Vytautas Magnus University) as Lecturer and member of Association Lithuanian Land Management and Hydraulic Engineers. Research interests: Environmental Engineering, Land Use Planning, Land Law, Land Administration. Lecturer Daiva Juknelienė has published over 20 scientific publications, takes part in international scientific research projects and conducts applied research in Lithuania.
Loading... 24 0 1000 0 false