Surname, Name
Vasiliauskaitė, Ieva
Main Affiliation

Total CitationsWEB OF SCIENCETM 5

36
checked on Jan 17, 2021

Works indexed inWEB OF SCIENCETM 20

4
checked on Jan 17, 2021