Jazepčikas D..jpg picture
Surname, Name
Jazepčikas, Darius
Name Variants
Jazepcikas, Darius
Main Affiliation
Email
Darius.Jazepcikas@vdu.lt
Research Interests
Bioekonomikos vystymasis, Žemės ūkio makroekonominis vertinimas, Darnus regionų (miesto, kaimo) vystymasis, Socialinė ekonomika, Tikslusis ūkininkavimas, Socialinės infrastruktūros analizė, Inovacijų ekonomika / Bioeconomy development, Agriculture macroeconomic assessment, Sustainable regional (urban, rural) development, Social economy, Precision agriculture, Social infrastructure analysis, Innovation economy.
Curriculum Vitae
Status
Istorija / History
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false