Vaznonienė G..jpg picture
Surname, Name
Vaznonienė, Gintarė
Name Variants
Janušauskaitė, Gintarė
Email
gintare.vaznoniene@vdu.lt
Other E-mails
Research Interests
Subjektyvi gerovė (gyvenimo kokybė), socialinė atskirtis ir skurdas, socialinių grupių įtrauktis/integracija ir dalyvavimas, socialinės infrastruktūros paslaugos ir jų valdymas, žalioji infrastruktūra, gyventojų poreikių tyrimai / Subjective wellbeing (quality of life), social exclusion and poverty, inclusion/integration of social groups, management of social infrastructure services, green infrastructure, population needs survey
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Loading... 24 0 1000 0 false